Inspirationsföreläsning för grupper

Inspirera!

Inga grupparbeten, inga workshops - bara ren och skär inspiration. Utvalda föreläsare ger nya perspektiv!

En förskola för alla

Likvärdighet och tillgänglighet. Varje dag.

Varje ny barngrupp ger oss nya möjligheter och utmaningar. Därför är det också viktigt att hålla diskussionen levande om hur vi pratar om och ser på barnen i vår verksamhet. Vilka perspektiv har vi? Om vi vill vara en förskola för alla behöver vi reflektera över hur vi skapar en verksamhet utifrån de barn vi faktiskt har i gruppen – här och nu.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille