Inspiration för grupper

Inspirera!

Utvalda föreläsare ger nya perspektiv!

Inspirationsföreläsningar för dig som söker det där lilla extra. Ett utmärkt alternativ för större grupper, som en del av kommunövergripande satsningar t ex eller uppstartsdagar på den egna skolan. 

Samsyn för likvärdighet i den egna förskolan

Får man göra som man vill?

Har ni en gemensam grund att stå på i er förskola? Har ni aktivt tagit ställning till vilken barnsyn och kunskapssyn ni vilar mot? Är ni överens om er gemensamma tolkning av läroplanen?

Den stimulerande språkmiljön

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär en utbildning som ger alla barn förutsättningar till lärande och utveckling oavsett deras språkliga erfarenheter. I det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet är omsorg och undervisning en helhet där vi arbetar medvetet med språkutveckling och kvalitet i olika pedagogiska sammanhang.


Förskolans lärmiljöer

Lustfyllt, lekfullt och livsbejakande – miljöer där allt är möjligt!

Små förändringar i lärmiljön kan få oanade effekter. När vi som pedagoger tänker till och erbjuder barnen inspirerande miljöer möjliggör vi lärprocesser som annars går förlorade. Den här heldagsföreläsningen inspirerar dig till att skapa rum för fantasi, utforskande, lärande, lek och mycket mer.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille