Lärande

1-2-åringar i förskolan

– hur ger vi de yngsta de utmaningar de vill ha
Fortbildningen lär er att:
  • Ge de yngsta barnen inflytande
  • Förena undervisning och omsorg i hallen, vid matbordet etc
  • Utveckla lärmiljön utifrån de yngsta barnens behov


Om fortbildningen

Barn behöver utmaningar. Och vi som arbetar med de yngsta barnen behöver också utmaningar för att fortsätta att utvecklas i vår yrkesroll. Kanske är det dags att utmana oss själva så att vi tar det där stora klivet framåt för att skapa bättre undervisning för de yngsta barnen? Vi har en läroplan att förhålla oss till men kanske inte kunskapen om hur vi förverkligar den. Nu ändrar vi på det!

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Innehåll

Hur bedriver vi undervisning för 1-2-åringar?
När vi undervisar i förskolan ska vi ta hänsyn till barnens behov, ålder och även säkerställa att det sker en progression i deras lärande. Hur går vi tillväga med de yngsta barnen? Vika uttryckssätt har de för att visa vad de kan och förstår? Hur kan vi tolka barnens utveckling och lärande utifrån det?

Hur ser en pedagogisk lärmiljö ut om 1-2-åringarna får bestämma?
Hur ger vi 1-2 åringarna de utmaningarna de vill ha? En pedagogisk lärmiljö för små barn behöver vara anpassad till rörelsebehov och ett utforskande med kroppen men också platser för stillhet och lugn. Vi undersöker hur vi kan organisera för lärande rum som passar de yngsta barnen.

Hur flätar vi samman omsorg och undervisning? Dags för nya perspektiv!
Vi kan undervisa när som helst. Under dagen går vi igenom situationer som vi kanske inte tänker på som möjliga undervisningstillfällen. Att säga att vi inte har tid med undervisningen eftersom omsorgen tar tid, är inte ett okej argument. Hamnar vi för ofta i detta resonemang är det troligtvis dags att kliva ur sin gamla kostym och istället kliva i läroplanskostymen.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som utvecklar er som ledare.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig