Lärande och undervisning

Barns rätt till språk

– tidig språkutveckling i förskolan
Fortbildningen lär er att:
  • Utveckla en stimulerande språkmiljö
  • Främja språkliga samspel i meningsfulla sammanhang
  • Skapa en röd tråd genom barns språkutveckling

Om fortbildningen

Ett medvetet språkutvecklande arbetssätt är en viktig framgångsfaktor i förskolan. Det synliggörs också i Lpfö18. Med kunskap om vad språkutvecklande insatser kan vara och hur vi sätter skapar sammanhang runt dem gör stor skillnad. För alla barn! Det är genom språket vi kommunicerar och förstår vår omvärld, utvecklar ny kunskap och provar de erfarenheter vi har upplevt. Under denna fortbildning får du lära dig olika arbetssätt som vilar på aktuell forskning och teorier samt utveckla din egen kunskap och förhållningssätt.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Innehåll

Hur kan förskolan påverka barns språkliga kompetenser och kunskapsutveckling?
Grunden för barns framtida språkutveckling läggs tidigt. Fortbildningen rör sig mellan pedagoger förhållningssätt, en stimulerande språkmiljö samt lek och samspel vilka alla är avgörande faktorer för barns språk- och kunskapsutveckling. Du får både teoretiska kunskaper och konkreta arbetssätt med dig hem.

Hur iscensätter vi lärmiljöer som främjar språkande och samspel?
Språkutveckling och lärande hör samman och är varandras förutsättningar. Här får du verktyg för hur du med hjälp av miljön skapar sammanhang, stöttar och främjar barns tänkande, reflekterande och uttryckssätt. Du får också lära dig mer om hur du som pedagog synliggör processerna för barnen under lärandets gång.

Hur skapar vi en röd tråd i barns språkutveckling?
I förskolan främjas barns olika uttrycksformer och de ska ges förutsättningar att bli språkande individer. Under fortbildningen får du lära dig mer om språkliga mönster, hur de påverkar förståelsen samt hur du kan använda dig av kunskapen för att skapa progression och en röd tråd i språkutvecklingen.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som utvecklar er som ledare.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig