Pedagogisk miljö

Meningsfulla lärmiljöer för barn

– gör rum för fantasi, koncentration och skapande
Fortbildningen lär dig att:
  • skapa samsyn och handlingsplan med nya verktyg
  • skapa miljöer som möjliggör läroplanen
  • omsätta teori till praktik för iscensättandet av lärmiljöer
  • utforma miljöer för fantasi, koncentration och skapande

Om fortbildningen

Om våra lärmiljöer inte fungerar blir det ofta konflikter, stökigt och ofokuserade barn. Det blir helt enkelt stressigt och omöjligt att genomföra läroplanens intentioner. Hur får vi till en riktigt bra lärmiljö? Vad ska den innehålla? Samsyn, förståelse och gemensamt förhållningssätt kring miljöerna är nyckeln till framgång. Och att alltid involvera och utgå från barngruppens intressen och behov. Under  fortbildningsdagen får du verktyg för att påbörja eller fortsätta resan framåt i arbetet med era lärmiljöer. Vi lyfter exempel på hur vi skapar samsyn och hur vi kan utforma en handlingsplan som tar oss till nästa steg.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Innehåll

Hur får vi till en bra förskolemiljö?
Kan en förskola se ut hur som helst? Vad är det som sätter gränser för våra visioner och idéer? Att gå från tanke till handling kan emellanåt vara en utmaning men absolut inte omöjligt. Vi reflekterar och diskuterar hur ni kan iscensätta era visioner och det som läroplanen beskriver. En bra lärmiljö skapas inte av slumpen. Under den här dagen vill vi utmana ditt synsätt kring lärmiljöers möjligheter och ge dig verktygen att utveckla de rum ni har.

Hur blir förskolan barnens plats?
Barnens tankar, behov och intressen ska ligga till grund för hur vi utformar våra lärmiljöer. Det står tydligt om detta i våra styrdokument! Barnkonventionen är sedan januari lag och enligt läroplanen det ska ges tid, rum och ro till lek och skapande. Vi lär oss hur vi verkligen tar barnens åsikter på allvar, oavsett ålder och skapar mötesplatser där delaktighet och samtal möjliggörs för alla. Hur vi får till miljöer på barns villkor är en rödtråd i denna kurs.

Hur möjliggör vi lärprocesser som annars går förlorade?
Små förändringar i lärmiljön kan få oanade effekter. Vad händer om vi presenterar materialet såhär istället? Hur påverkas barnens kreativitet, lärande och skapande? Genom mängder av konkreta exempel direkt tagna från verkligheten kommer vi tillsammans inspireras till att skapa meningsfulla sammanhang och mötesplatser för både barn och pedagoger. Vi ser bortom begränsningar i rummet eller de givna ramarna och hittar möjligheter för hur vi skapar likvärdighet, lustfylldhet, fantasi och utveckling.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille