Skolutveckling, processutveckling och handledning

Vad har ni för mål för er verksamhet? Vi tror att vi kan hjälpa er att nå dem.
Djupt förankrade i det kollegiala lärandet har vi under mer än 30 års tid drivit utvecklingsprojekt i olika storlek på uppdrag av förskolor, koncerner och kommuner. För oss på Lärarfortbildning handlar det om att ALLA barn har rätt till förskola med hög kvalitet. Lärarfortbildning erbjuder därför ett brett utbud av tjänster för att uppnå ökad kvalitet och likvärdighet inom förskolan.

Analys

- Hitta det ärliga nuläget

Processledning

- Skapa rätt förutsättningar för kollegialt lärande

 

 

Kompetensutveckling och fortbildning

- Utveckla rätt färdigheter för att stötta barnens lärande

Handledning och coachning

- Praktisk vägledning i att byta vanor

Ledarskapsutveckling

- Ledarskap som ger förutsättningar att lyckas

 

 

 

 

Utvärdering

- Ge ny kraft till utvecklingsresan 

Växtkraft – Förskollärare
Fortbildningspaket 3 dagar

Växtkraft - förskollärare är ett färdigt utvecklingspaket som vi rekommenderar huvudmän, kommuner eller friskolor, som vill göra en väl genomtänkt och långsiktig investering i denna yrkesgrupp.

En fortbildning som bjuder på en väl balanserad mix av forskning och beprövad erfarenhet, inspirerande diskussioner, utmanande frågeställningar och tips för att skapa såväl engagemang som utvecklingskraft.

Växtkraft – Barnskötare
Fortbildningspaket 3 dagar

Växtkraft - barnskötare är ett färdigt utvecklingspaket som vi rekommenderar huvudmän, kommuner eller friskolor, som vill göra en väl genomtänkt och långsiktig investering i denna yrkesgrupp.

En fortbildning som bjuder på en väl balanserad mix av forskning och beprövad erfarenhet, inspirerande diskussioner, utmanande frågeställningar och tips för att skapa såväl engagemang som utvecklingskraft.