Lärande

1-2-åringar i förskolan

– undervisning tillsammans med de yngsta barnen!

Lär er att:

  • planera och genomföra undervisning för 1-2 åringar i riktning mot läroplanens mål
  • ta tillvara omsorgssituationer för undervisning
  • utgå från vetenskaplig grund kopplat till 1-2 åringars lärande och utveckling
  • utveckla undervisningen för att ge möjlighet till progression i barnens lärandeSå ger du barnen de utmaningar de vill ha

Att undervisa tillsammans med 1 och 2 åringar är en spännande utmaning. Du behöver skapa trygghet och förtroende, fånga intresset och stimulera till ett lustfyllt lärande. Undervisningen ska innefatta utforskande och skapande aktiviteter där barnen får möjlighet att vara rörliga och aktiva. Samtidigt har många barn behov av närhet från en vuxen. Under fortbildningen får du kunskap och metoder för att planera och genomföra undervisning anpassad till de yngsta barnens behov av omsorg, stimulans och progression.

Så undervisar du i riktning mot läroplanens mål

Det kan tyckas svårt att arbeta utifrån läroplanens innehåll med 1-2åringar. Men de yngsta barnen ”gör” faktiskt läroplanen i sina egna aktiviteter. Här får du lära dig att bli medveten om hur du kan översätta barnens egna initiativ till läroplanens mål, men också hur du kan ge barnen nya erfarenheter, skapa delaktighet och ge dem inflytande på undervisningens innehåll. Vi går igenom metoder och förhållningssätt för att fånga undervisning i stunden, reflektionen och dokumentationens viktiga roll, men också olika framgångsfaktorer för att lyckas med den planerade undervisningen tillsammans med de yngsta.

Ta tillvara på omsorgssituationerna för undervisning

1 och 2 åringars vardag i förskolan består i hög grad av omsorg om varje barns trygghet och välbefinnande. Men här finns också rika möjligheter till att undervisa! Vi går igenom rutiner och vardagssituationer som kan vara lämpliga för planerad eller spontan undervisning. Du får lära dig mer om förhållningssätt och metoder som du kan använda dig av för att skapa både trygghet och lust att lära.

Skapa progression i undervisningen!

Det är lätt att hamna i ett ”aktivitetstänk” när vi arbetar med de yngsta barnen, de ska ju få pröva så mycket och allt är nytt och roligt för 1och 2åringarna! Men uppdraget säger att vi ska följa barnens lärande över tid. Då behöver vi skapa en röd tråd i undervisningen. Vad ska vi undervisa om? Hur gör vi? och Hur blev det? är viktiga nyckelfrågor att ställa sig i arbetslaget. Vi går igenom olika metoder för struktur, planering och uppföljning av för att både skapa och följa progressionen.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Konkreta tips

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti