Pedagogisk dokumentation

Dokumentation som utvecklar förskolan

– fånga barnens utveckling och pedagogernas arbetssätt

Lär er att:

  • Arbeta metodiskt med vårt dokumentationsuppdrag
  • Använda dokumentation tillsammans med barnen
  • Reflektera och analysera som stöd för utvärdering
  • Utveckla samverkan med vårdnadshavare utifrån dokumentation

Dokumentation som gör skillnad

Dokumentationen ska skapa delaktighet, informera och utveckla. Hur ser vi då till att vår dokumentation skapar nytta? För visst dokumenterar vi! Att med bilder, filmer och texter berätta och synliggöra förskolans vardag är inte bara en del av uppdraget, det är också spännande.  Fortbildningen ger dig möjlighet att utveckla ditt dokumenterande i relation till det systematiska kvalitetsarbetet, vårdnadshavarna och skapa delaktighet och synliggöra lärprocesser för barnen.

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor…

Vad är det vi ska fånga när vi dokumenterar barns lärande och utveckling?

För att dokumentationsarbetet inte ska bli övermäktigt behöver vi ha en plan. Vad ska dokumenteras och varför? Dokumentation kan ske på flera olika sätt, t.ex några ord på en post-itlapp eller att filma med lärplattan. Inget är rätt eller fel, huvudsaken är att vi fångar upp situationer i vardagsarbetet för att kunna utvecklas vidare. Det gäller både barnens utveckling och pedagogernas arbetssätt.

Hur kan vi göra barnen delaktiga i dokumentationsprocesserna?

Dokumentation är inte något som ska ske över huvudet på barnen utan tillsammans med dem. Vi tittar på metoder för hur barnen kan ”äga” sin dokumentation, dvs själva dokumentera, reflektera och analysera tillsammans med oss vuxna.

Hur använder vi dokumentationen så att den ger oss något tillbaka?

För att dokumentation inte ska bli en separat aktivitet behöver vi stanna upp och tänka till om vårt samlade material. Vad berättar detta för oss? Lyckades vi nå vårt syfte? Saknas något i utbildningen? Dokumentationerna blir då viktiga underlag i vårt SKA-arbete. Att dokumentera är också att kommunicera, t.ex  i samverkan med  vårdnadshavarna i överlämningar och utvecklingssamtal.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Jag hade höga förväntningar
Värt sitt pris

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti