Lärande

Förskolans uppdrag i nutid

– medveten utbildning och undervisning hela dagen utifrån läroplanen

Lär er att:

  • Få perspektiv på läroplanens texter och bli grundad i uppdraget
  • Förena lek, lärande och omsorg i undervisning, värdegrundsarbete och meningsfulla sammanhang
  • Använda vardagen för att följa läroplanens intentioner
  • Koppla arbetssätt och innehåll till vårt uppdrag

Förskolans komplexa uppdrag i en samtid i ständig rörelse

Vi har en förskola, men vad sker egentligen i vår utbildning? Gör vi det vi ska? Vårt uppdrag är komplext, det gäller att ta tillvara på nuet för att kunna levandegöra läroplanens intentioner, så att alla barn får en trygg, rolig och lärorik tid på förskolan. Men vad ska vi egentligen göra, hur gör vi och hur ska vi hinna med allt? Med avstamp i läroplanens texter och vardagens möjligheter, utgår vi från olika perspektiv, vilandes på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och tillsammans ökar vi vår kunskap och förståelse för vårt uppdrag.

Skapa medvetenhet och samsyn kring läroplanens texter

Förskolans läroplan innehåller många formuleringar, begrepp, mål och riktlinjer. Hur vi uppfattar dessa påverkas av våra tankar om förskolan, kunskaper och erfarenheter, men även av förskolans kultur. Vi pedagoger behöver stanna upp, problematisera, reflektera och tolka innehållet, ensamma och tillsammans så att vi har fokus på rätt saker. Fortbildningen ger er kunskap kring detta och verktyg som hjälper er att utveckla förskolans utbildning.

Hur skapar vi ett helhetsperspektiv på vårt uppdrag?

Läroplanen ska ses som en helhet, även om varje mål i sig är unikt går målen samtidigt in i varandra. Vilket både innebär en utmaning och en möjlighet för att planera och genomföra vår utbildning och undervisning utifrån barnens behov, intressen och erfarenheter. Vi fördjupar oss i förskolans läroplan, med fokus på omsorg, lek, lärande, undervisning och värdegrund. Under kursen tydliggörs även relationen mellan begreppen med konkreta exempel och utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Så kan vi utgå från den viktiga vardagen

Förskolans utbildning och undervisning behöver både planeras, utvecklas och utvärderas. Med en medvetenhet om vårt arbetssätt och innehåll i både planerade aktiviteter och vardagliga rutiner har vi oändliga möjligheter att skapa tillfällen för att ge barnen i förskolan en meningsfull utbildning som blir trygg, rolig och lärorik. Låt oss undersöka hur vi kan ta tillvara på vardagliga situationer för att arbeta med läroplanens mål och riktlinjer.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Bra i egna lokaler!
Jag hade höga förväntningar

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti