Förskollärarens ledarskap

Leda kollegorna i tillsammansarbetet med ansvar för barnens utbildning

Det här är fortbildningen för dig som vill växa i rollen som förskollärare. Du får fördjupad förståelse för ditt uppdrag och vad det innebär i praktiken tillsammans med kollegorna och barnen. Vi fördjupar oss i hur du leder kollegorna inom det utökade ansvaret som tillskrivs dig i styrdokumenten.

Förskolläraryrket är ett yrke i förändring

Som förskollärare har du ett utökat ansvar inom flera områden och i det ingår att leda kollegorna i det vardagliga arbetet. Den här fortbildningen hjälper dig att tolka och förstå ditt uppdrag på djupet och ger dig användbara verktyg som underlättar ditt arbete. 

Under fortbildningen kommer vi att titta på arbetslagets gemensamma uppdrag och olika funktioner för att sedan rikta in strålkastaren på dig som förskollärare. Du får en tydlig genomgång av vad styrdokumenten har för förväntningar på dig, vad det innebär i praktiken och framför allt hur du tar dig an det utökade ansvaret på bästa sätt tillsammans med dina kollegor.

Förskollärarens professionella yrkesroll och uppdraget i praktiken

Fortbildningen inleds med att vi ringar in uppdraget i stort och smått. Vad är det egentligen styrdokumenten förväntar sig av dig som förskollärare? Genom diskussion och reflektion i gruppen får du en djupare insikt i uppdraget och vad det innebär. Därefter tittar vi närmare på vad det innebär i vardagen, vad gör du av det ansvar som tillskrivs dig i styrdokumenten? Vilka arbetsuppgifter är det som ligger på dig och vad krävs av dig i din profession?

Att leda kollegorna och ansvara för barnens utbildning

Det utökade och förtydligade ansvaret för bland annat undervisningen gör att det inom yrkesrollen även ingår ledarskap. Alla i arbetslaget bedriver undervisning men det är du som förskollärare som har ansvaret för all undervisning som sker. Vad innebär det i praktiken? Fortbildningen ger dig verktygen du behöver för att få modet och lusten att kliva fram och leda dina kollegor i ert gemensamma arbete.

Skapa möjligheter för att fullfölja uppdraget

Det är rektors ansvar att skapa förutsättningar för dig att kunna fullfölja uppdraget, men det finns mycket som du och ditt arbetslag kan göra i ert arbete på den egna avdelningen för att skapa goda praktiska förutsättningar och möjligheter. Hur använder ni mötestid, planeringstid och reflektionstid på bästa sätt? Vi kommer byta erfarenheter, metoder och förhållningssätt för att identifiera effektiva och framgångsrika arbetssätt.

Målgrupp

Förskollärare

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Aktuellt och väl förankrat

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti