Lärande

Hållbar utveckling

– att medvetet möta de stora frågorna i förskolans vardag

Lär er att:

  • Arbeta medvetet med hållbar utveckling i undervisningen, leken, projekt och vardagen
  • Få förståelse för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet kan innebära i förskolans utbildning
  • Utveckla metoder som leder till ett hållbart lärande



Varsamt och nyfiket – vägen till hållbar utveckling i förskolan

Skolverket skriver att hållbar utveckling inte är ett ämne utan ett perspektiv som ska genomsyra hela utbildningen. Men hur gör vi det? Hållbar utveckling har fått ett utökat utrymme i läroplanen och är nu en viktig del i förskolans värdegrund. Engagemang, hopp och framtidstro ska prägla mötet mellan barnens frågor och nutidens utmaningar om frågor kring hållbar utveckling. Barn hör, ser och tar del av samma saker som vi vuxna. Det skapar tankar och idéer om hur vår gemensamma framtid kan se ut. Därför ska förskolan lyssna och möta upp barnen där intresset finns. Känslan av utmaning växer för många förskolor i takt med förståelsen att frågan är större än sopsortering och kompostering. Hur gör vi då för att omsätta läroplanens skrivningar i praktiken?  

Välkommen till en fortbildning där ni fördjupar er förståelse kring begreppet samt visar hur ni kan arbeta med barnen runt hållbarhet i er egen vardag.

Perspektiv på hållbar utveckling – frågan är större än sopsortering och kompostering

Hållbar utveckling är ett omfattande begrepp, vad ska vi arbeta med i förskolan? Var börjar vi och vad blir viktigt på riktigt? Fortbildningen lär er om de tre hållbarhetsperspektiven: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi problematiserar olika infallsvinklar på vad hållbarhet kan vara kopplat till de globala målen samt vad som krävs utifrån vårt uppdrag. Ni får ta del av fakta, teori och forskning som kan öka er medvetenhet och koppla det till hur ni kan prata och arbeta med barnen för att öka deras förståelse för begreppet.

Så arbetar du med hållbar utveckling genom leken, skapandet och projekten

Målet är att barnen ska få förutsättningar att lära, bli medvetna om innebörden av hållbar utveckling och få en framtidstro. Tillsammans med barnen behöver vi diskutera, bryta ner och konkretisera hållbarhetsfrågor. Vi behöver utgå från barnens tankar och erfarenheter ge dem möjligheter att utveckla och problematisera dessa. Genom leken, skapandet och projekten kan vi arbeta med hållbarhetsfrågor utifrån barnens perspektiv och erfarenhetsvärld. Ni får exempel på vad som kan ske på en förskola utifrån hållbar utveckling samt idéer och inspiration till projekt och vardagsarbete.

Kunskaper som leder till hållbara vanor

Förskolan ska ge barnen möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Vi har enorma möjligheter att arbeta med lärande för hållbar utveckling och tillsammans med barnen bygga hållbara relationer till vår miljö, omgivning och varandra. Under fortbildningen får ni perspektiv på vad som blir viktigt att lära ut till barnen och frågor er förskola kan arbeta med. Du får verktyg att på ett medvetet sätt möta de stora frågorna tillsammans med barnen i förskolans vardag.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Aktuellt och väl förankrat
Konkreta tips

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti