Ledarskap och kollegialt lärande

Leda arbetslag och grupper

– verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Fortbildningen lär er att:

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap

Om fortbildningen

Välkommen till en praktiskt inriktad fortbildning där lärandet sker i process över tid vilket ger dig stora pedagogiska vinster. Här får du teoretiska genomgångar, övning och reflektion runt några av de utmaningar du står inför när du leder kollegor utan att vara chef. Fortbildningen ger dig en solid grund att stå på och hjälper dig att fortsätta växa i ditt ledarskap.

Målgrupp

Arbetslagsledare i alla skolformer

Innehåll

Att vara ledare i arbetslag och grupper innebär att du blir en länk mellan din rektor och dina kollegor. En rolig och utmanande roll, men den kräver insikt i ledarskapet och förberedelser för de förväntningar som rollen kan ge upphov till. Du behöver äga metoder för att få gruppen att bli kvalitetsmedveten och redskap för att skapa struktur och fokus i ert arbete. Den här fortbildningen ger dig teoretiska kunskaper, verktyg och arbetssätt som hjälper dig att utvecklas i rollen som ledare och driva utveckling framåt. Kom och erövra ditt pedagogiska ledarskap!

Uppdraget och ledarskapet

 • Processledare, inte chef – vad innebär det?
 • Processarbetets olika steg
 • Organisation och kultur för framgångsrika skolor och förskolor
 • Genomtänkt kommunikation och feedback som når fram
 • Självkritiskt förhållningssätt och reflektion över det egna ledarskapet


Laget och ledarskapet

 • Arbetslagets uppdrag och funktion
 • Grupputveckling – att gå från trevande till målmedvetenhet
 • Gruppdynamiska processer och hur du får andra med dig
 • Struktur för effektiva och meningsfulla möten
 • Verktyg för konflikthantering och förståelse för olika konfliktstilar


Leda förändring

 • Hjärnforskningens förklaring på förändringsreaktioner
 • Verktyg för att leda förändring och utveckling
 • Förändringskurvans olika faser
 • Vad styr våra beteenden?
 • Att skapa engagemang, motivation och delaktighet

Fortbildning i process

Fortbildningens upplägg ger stora pedagogiska vinster för din utveckling, och kombinerar fysiska träffar med digitala. Den innefattar också eget arbete mellan fortbildningsdagarna där du förväntas använda dina nya kunskaper i din egen verksamhet. Till din hjälp i den processen får du med dig ett konkret stödmaterial med olika övningar att välja mellan och du styr själv vilka delar av ditt ledarskap du vill utveckla ytterligare. Vid tredje kursdagen presenterar och reflekterar vi tillsammans över det arbete som skett i den egna verksamheten.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.


Hör fortbildare och deltagare berätta om varför de tycker att Lärarfortbildnings arbetslagsledarutbildning är viktig.

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille