Lärande

Lek och undervisning i förskolan

– en utmaning att skapa balans mellan frihet och styrning

Lär er att:

  • I praktiken förena lek, undervisning och måluppfyllelse
  • Så skapar du tid, rum och ro för lek
  • Ge förutsättningar för både lek och undervisning

Fånga undervisningssituationerna i leken och skapa lek genom undervisning

Viktigt på riktigt i läroplanen! Vad händer när vi för samman lek med undervisning och måluppfyllelse i förskolan? Barn leker ju inte för att lära, utan leken drivs av barnets egen nyfikenhet och lust. Syftet med revideringen av läroplanen är dock att öka kvalitén på undervisningen och därmed förskolans måluppfyllelse. Samtidigt är det tydligt att det är leken som utgör grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Det är upp till oss att hitta balansen!

Vi måste förstå vad måluppfyllelse i förskolan egentligen är för att kunna sammanföra leken med undervisning utan att inskränka barnens rätt till den villkorslösa leken. Fortbildningen kommer utveckla din förmåga att fånga undervisningssituationer i leken samt skapa lek genom undervisning.

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor…

Hur förhåller vi oss till lek och undervisning – finns det en konflikt där?

Barn leker inte för att lära, men de lär när de leker. Vad sker med leken när undervisningen kliver in? Leken används ofta som ett pedagogiskt verktyg, men leken har ju ett värde och en kraft i sig själv. Förskolan måste hitta balansen mellan målstyrda processer och barnens rätt till självinitierad lek. Vi kommer under fortbildningen vrida och vända på begreppen samt utmana vårt egna förhållningssätt till dem. Genom det utvecklas vår förmåga att iscensätta undervisning som en del i leken och synliggöra leken som en del i lärandet likväl som ett värde i sig självt.

Hur ska leken ta plats i förskolans utbildning?

Förskolan måste skapa utrymme och förutsättningar för lek. Eller som det utrycks i läroplanen ge barnen tid, rum och ro för att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Hur vi förstår och tolkar lek får konsekvenser för hur vi organiserar en dag. Det läggs ett konkret ansvar på hela arbetslaget att se till att leken får ta plats och att ALLA barn har samma möjlighet att delta. Vi kommer under dagen visa er hur det ansvaret kan se ut i praktiken.

Hur kan undervisning iscensättas i förskolans vardag?

Barn lär hela tiden, men undervisar vi? Undervisning förstärker inte automatiskt lärandet, det krävs att vi pedagoger är medvetna om och synliggör syftet med våra aktiviteter samt att vi reflekterar och dokumenterar under och efter dem. Vi kommer under fortbildningen fördjupa oss i hur du kan iscensätta och skapa förutsättningar för undervisning.  Dessutom utvecklar vi din förmåga att fånga spontana undervisningstillfällen i stunden och koppla dem till läroplanens mål.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Aktuellt och väl förankrat
Bra i egna lokaler!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti