Lärande

Litteracitet i förskolan

– att arbeta med språkutveckling innan läsning och skrivning

Lär er:

  • varför vi ska arbeta med litteracitet i förskolan

  • vad läs- och skrivutveckling i förskolan kan innebära

  • hur litteracitet i förskolans undervisning och lärmiljö kan se ut

Att arbeta med litteracitet är att ge barnen möjligheter

Det stora och övergripande svaret på varför arbete med läs- och skrivutveckling i förskolan är viktigt: förmågan att kommunicera, läsa, skriva och söka kunskap är nödvändig i dagens samhälle. Att tidigt få positiva och lustfulla möten med böcker, ord, berättelser och bokstäver gör skillnad och motiverar att lära mer.

Vi börjar fortbildningen med att prata om språk och litteracitet i samhället och varför vi behöver ge barnen möjlighet att erövra dessa förmågor redan i förskolan. Du får ta del av vad forskning visar och hur du kan förstå det i vardagen på förskolan. Vi undersöker hur vi på ett lekfullt, medvetet och kreativt sätt kan fördjupa och utveckla det språkarbete som redan pågår.

Så kan vi arbeta med läs- och skrivutveckling innan barnen börjar läsa och skriva

Litteracitet i förskolan är att arbeta med läsning och skrivning innan barnen erövrar förmågan att läsa och skriva och under fortbildningen får du kunskap och förståelse för vad det innebär att aktivt jobba med detta. Socialt samspel, språklig medvetenhet, bokstäver, siffror och symboler, böcker berättelser och att lyssna. Kroppsspråk, skapande, sång och dans, exemplen på VAD är många i förskolan och skiljer sig givetvis åt beroende på om du arbetar med ettåringar eller femåringar. På fortbildningen får du upptäcka, utveckla och utmana dina VAD.

Förhållningssätt, lärmiljö och undervisning – hur får vi in litteracitet i hela utbildningen?

Att iordningställa utforskande, kreativa och fantasifulla miljöer och material där lek och samspel kan frodas är en viktig del av att arbeta med språkutveckling i förskolan. Fortbildningen lär dig hur du kan skapa mötesplatser där berättandet och lyssnandet är i fokus och där inlevelseförmåga och föreställningsförmåga kan utvecklas. Du får även utveckla din förståelse för hur du som pedagog aktivt medverkar till ett medvetet arbete med litteracitet för ökad likvärdighet. Pedagogers förhållningssätt, lärmiljön och undervisningen är lika viktig för en ettåring som en femåring - på fortbildningen pratar vi om hur vi kan anpassa arbetet med litteracitet efter barnens egna förutsättningar och villkor.

Hur vill ni lägga upp er fortbildningsdag?

Ni väljer själva vilket upplägg ni vill ha på dagen, allt ifrån kortföreläsning till heldag – digitalt eller på plats.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Bra i egna lokaler!
Jag hade höga förväntningar

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti