Lärande

Naturvetenskap och teknik i förskolan

– utforska fenomen genom lek, estetiska lärprocesser och undervisning i vardagen

Lär er att:

  • få förståelse för vad naturvetenskap och teknik kan innebära i förskolans utbildning
  • utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt
  • nyttja vardagen i förskolan för naturvetenskapliga lärprocesser
  • skapa förutsättningar för ett naturvetenskapligt lärande genom estetiska lärprocesser, leken och vardagen

Naturvetenskapligt förhållningssätt och arbetssätt i förskolan

Barn fascineras ofta av det som händer runt omkring dem och med en nyfikenhet undersöks teknik och naturvetenskapliga fenomen i leken och i vardagsituationer. Vi behöver öppna upp våra ögon för vad naturvetenskap och teknik kan innebära i förskolans utbildning och ta tillvara på barnens frågor, nyfikenhet och kreativitet. Det kan vara lätt att fastna i spännande experiment men det krävs mer än så om vi vill att barnen ska lära. Fortbildningen ger er kunskap och inspiration för att kunna arbeta med naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser, leken och vardagen i förskolans utbildning. Vi varvar mellan teori och reflektion. Du får också öva och pröva när vi går ut i närområdet och utforskar tillsammans samt genomför några enkla övningar.

Naturvetenskapliga fenomen runt omkring oss

Fysikaliska fenomen och kemiska processer, vad innebär det för oss i förskolan? Att arbeta med naturvetenskap och teknik i förskolan innebär inte att vi måste kunna allt, men vi behöver ha grundläggande kunskap om vad begreppen innebär. Under kursen ges perspektiv på vad ett naturvetenskapligt förhållningssätt och arbetssätt kan innebära och det ges möjlighet att prova på några fenomen som ofta förekommer i barns vardag i förskolan.

Låt barnens nyfikenhet och frågor vägleda

Barn är nyfikna och undersöker naturvetenskapliga fenomen i vardagen och leken. Vårt uppdrag är att ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik. Det sker bäst i vardagliga situationer. Barns frågor och nyfikenhet kan bli startpunkten för ett gemensamt utforskande. Genom att synliggöra dessa kan vi utifrån barns förståelse och erfarenhet skapa nya lärtillfällen.

Fördjupa det naturvetenskapliga och tekniska utforskandet tillsammans med barnen

Närvarande och nyfikna pedagoger som tillsammans med barnen undersöker, dokumenterar samtalar om det som fångar och engagerar är en framgångsrik utgångspunkt för att skapa förutsättningar till lärande i förskolan. Det kan ske på ett flertal sätt, under kursen fördjupar vi vår kunskap kring didaktiska strategier och som gynnar barns lärande inom naturvetenskap och teknik.

Om fortbildningen

Fortbildningen erbjuder såväl teori som praktiska övningar. Vi varvar föreläsning och olika övningar med enskild reflektion och grupparbeten. Dagen innefattar även praktiska moment utomhus där vi undersöker naturvetenskapliga fenomen samt teknik i miljöer som förskolan ofta besöker.

(Går att genomföra digitalt så de praktiska momenten byts ut mot mer reflektion.)

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Bra i egna lokaler!
Jag hade höga förväntningar

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti