Professionellt förhållningssätt till vårdnadshavare

Att främja samarbete och kommunikation mellan hem och förskola

Lär er att:

  • främja ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare
  • skapa förutsättningar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hem genom formella och informella samtal
  • utveckla ett interkulturellt förhållningssätt
  • skapa goda utvecklingssamtal
  • förbereda och genomföra svåra samtal
  • förstå vad som skiljer det professionella samtalet från det sociala samtalet

Behöver ni utveckla, komma vidare eller förändra samarbetet med vårdnadshavarna?

När kommunikationen, ansvarsfördelningen och mötena fungerar är det bästa möjliga grund för barnets välmående och lärarande. Det motsatta innebär dock utmaningar, det kan handla om svårigheter att nå fram med information, tydliggöra förväntningar men också att hålla det där svåra men nödvändiga samtalet.  Den här fortbildningen hjälper er att utveckla er professionella kompetens och förhållningsätt till vårdnadshavarna. Ni får med er strategier och verktyg för att utveckla de professionella samtalen men också hur ni kan arbeta ännu mer relationsskapande samt betydelsen av ett interkulturellt förhållningssätt.

Strategier för hållbara relationer med vårdnadshavarna

Allt startar i den stund som familjen får en plats på förskolan, det är då som olika förväntningar och förhoppningar möts. Att bygga relationer handlar om att lyssna aktivt och skapa tillit, och detta förutsätter att vi skapar förtroende och visar respekt, vilket ställer höga krav på oss. Fortbildningen tar bland annat upp exempel på och strategier för hur ni kan agera och kommunicera för att skapa goda relationer och genom det även utveckla delaktighet och inflytande. Och samtidigt tydliggöra ansvar och gränsdragning. Helt enkelt förståelse för varandras del i det gemensamma målet – barnets bästa!

Det professionella samtalet i formella och informella möten

Dagligen träffar vi vårdnadshavare vilket innebär både oplanerade och planerade samtal och möten. Det handlar till exempel om att ta emot och välkomna på morgonen och berätta om dagen på eftermiddagen. Men samtalen kan också utspela sig under utvecklingssamtal och föräldramöten. Dessa samtal har olika syften, karaktär och innehåll men det gemensamma är att vi i vår profession har ansvar över att dessa möten blir goda möten. Så vad menas egentligen med ett professionellt samtal? Under fortbildningen får ni lära er mer om vad ett professionellt samtal kan innebära och hur det kan främja ett nära och förtroendefullt samarbete.

Svåra samtal – eller nödvändiga samtal

När ett problem eller en oro uppstår behöver vi samarbeta med vårdnadshavarna för barnets bästa. Dessa samtal behöver planeras med ett tydligt syfte och innehåll. Men hur gör man för att initiera och starta upp ett svårt samtal? Vad händer om vi inte delar samma bild av barnet? Här behöver vi förstå att dessa båda bilder är sanna och att det är en del av vår profession att kunna samtala om olika bilder av barnet.  Fortbildningen ger stöd och konkreta exempel på hur ni kan förbereda er inför samtalet, vad som bör tas upp under samtalet och hur ni kan förbättra era nuvarande samtal genom ett förebyggande arbete.

Interkulturellt förhållningssätt

Förskolan är en plats där många kulturer och människor möts och vi behöver förstå mer vad det innebär för att skapa goda och hållbara relationer. Interkulturellt förhållningssätt är att ha en förståelse för hur våra värderingar och normer påverkas av vår kulturella bakgrund. Det kan innebära utmaningar men framför allt berikarar det. Vi behöver vara tydliga med varför vi kommunicerar på olika sätt, exempelvis via veckobrev, informationstexter och i planerade samtal. Fortbildningen lyfter betydelsen av samt ger exempel på olika syften, verktyg och modeller för att verkligen nå ut och bli begripliga.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Aktuellt och väl förankrat

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti