Lärande

1-2-åringar i förskolan

Hur ger vi de yngsta de utmaningar de vill ha

Lär er att:

  • Ge de yngsta barnen inflytande
  • Förena undervisning och omsorg i hallen, vid matbordet etc
  • Utveckla lärmiljön utifrån de yngsta barnens behovOm fortbildningen

Barn behöver utmaningar. Och vi som arbetar med de yngsta barnen behöver också utmaningar för att fortsätta att utvecklas i vår yrkesroll. Kanske är det dags att utmana oss själva så att vi tar det där stora klivet framåt för att skapa bättre undervisning för de yngsta barnen? Vi har en läroplan att förhålla oss till men kanske inte kunskapen om hur vi förverkligar den. Nu ändrar vi på det! Under fortbildningen undersöker vi följande frågor…

Hur bedriver vi undervisning för 1-2-åringar?

När vi undervisar i förskolan ska vi ta hänsyn till barnens behov, ålder och även säkerställa att det sker en progression i deras lärande. Hur går vi tillväga med de yngsta barnen? Vilka uttryckssätt har de för att visa vad de kan och förstår? Hur kan vi tolka barnens utveckling och lärande utifrån det?

Hur ser en pedagogisk lärmiljö ut om 1-2-åringarna får bestämma?

Hur ger vi 1-2 åringarna de utmaningarna de vill ha? En pedagogisk lärmiljö för små barn behöver vara anpassad till rörelsebehov och ett utforskande med kroppen men också platser för stillhet och lugn. Vi undersöker hur vi kan organisera för lärande rum som passar de yngsta barnen.

Hur flätar vi samman omsorg och undervisning? Dags för nya perspektiv!

Vi kan undervisa när som helst. Under dagen går vi igenom situationer som vi kanske inte tänker på som möjliga undervisningstillfällen. Att säga att vi inte har tid med undervisningen eftersom omsorgen tar tid, är inte ett okej argument. Hamnar vi för ofta i detta resonemang är det troligtvis dags att kliva ur sin gamla kostym och istället kliva i läroplanskostymen.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet>>

Konkreta tips

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille