Lärande

Barns rätt till språk

– språkutveckling i förskolan

Lär er att:

  • Utveckla en stimulerande språkmiljö
  • Främja språkliga samspel i meningsfulla sammanhang
  • Skapa en röd tråd genom barns språkutveckling

Lärmiljöer som främjar språkande

Ett medvetet språkutvecklande arbetssätt är en viktig framgångsfaktor i förskolan. Det synliggörs också i Lpfö18. Med kunskap om vad språkutvecklande insatser kan vara och hur vi sätter skapar sammanhang runt dem gör stor skillnad. För alla barn! Det är genom språket vi kommunicerar och förstår vår omvärld, utvecklar ny kunskap och provar de erfarenheter vi har upplevt.

Under denna fortbildning får du lära dig olika arbetssätt som vilar på aktuell forskning och teorier samt utveckla din egen kunskap och förhållningssätt.

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor…

Hur kan förskolan påverka barns språkliga kompetenser och kunskapsutveckling?

Grunden för barns framtida språkutveckling läggs tidigt. Fortbildningen rör sig mellan pedagoger förhållningssätt, en stimulerande språkmiljö samt lek och samspel vilka alla är avgörande faktorer för barns språk- och kunskapsutveckling. Du får både teoretiska kunskaper och konkreta arbetssätt med dig hem.

Hur iscensätter vi lärmiljöer som främjar språkande och samspel?

Språkutveckling och lärande hör samman och är varandras förutsättningar. Här får du verktyg för hur du med hjälp av miljön skapar sammanhang, stöttar och främjar barns tänkande, reflekterande och uttryckssätt. Du får också lära dig mer om hur du som pedagog synliggör processerna för barnen under lärandets gång.

Hur skapar vi en röd tråd i barns språkutveckling?

I förskolan främjas barns olika uttrycksformer och de ska ges förutsättningar att bli språkande individer. Under fortbildningen får du lära dig mer om språkliga mönster, hur de påverkar förståelsen samt hur du kan använda dig av kunskapen för att skapa progression och en röd tråd i språkutvecklingen.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet>>

Bra i egna lokaler!
Jag hade höga förväntningar

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille