Digitala verktyg

Digital kompetens i förskolan

– med avstamp i de didaktiska frågorna

Lär er att:

  • Avgöra när, vad och hur ni väver in digital teknik som en naturlig del i undervisningen
  • Problematisera aktuell forskning, pågående debatt och det egna tyckandet
  • Använda digitala verktyg i barnens skapande, undersökande och kommunikation

När, hur och varför kan det digitala skapa ett mervärde i lärandet?

Adekvat digital kompetens. Att vi ska utveckla barnens digitala kompetens står skrivet i läroplanen, det är inte fritt valt arbete. Vi behöver rita upp kartan och föra in det digitala i meningsfulla sammanhang. Barn och pedagoger som tillsammans trickfilmar i en låda, klipper in sig själva i en green screen-miljö eller utforskar en humla med ett digitalt mikroskop – det är att iscensätta vårt digitala uppdrag i praktiken.

Men när, hur och varför kan de digitala verktygen skapa ett mervärde i lärandet? Och den vetenskapliga grunden, står vi stadigt på den? De här frågorna kommer vi att reda ut och problematisera under dagen. Ni får ta del av exempel på hur de digitala verktygen kan användas i praktiken i undervisningen. Vi reflekterar tillsammans kring HUR ni kan göra användningen av det digitala till en självklar del just på er förskola. 

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor…

Hur ser förskolans digitala uppdrag ut – vad är det vi ska göra?

Om vi inte riktigt vet vad uppdraget innebär i praktiken blir det nästan omöjligt att få till det. Har ni egentligen funderat över vad som menas med adekvat digital kompetens? Det digitala uppdraget ligger inflätat genom hela läroplanen. Det är en del av det demokratiska uppdraget och det återfinns i bland annat skapande och kommunikation. Låt oss tillsammans reflektera kring uppdraget och vad det kräver av oss pedagoger för att det ska bli meningsfullt för barnen. Vi använder oss av de didaktiska frågorna som hjälp för att skapa ordning.

Hur digitaliserar vi förskolan på vetenskaplig grund?

Vem kan vi egentligen lita på? Forskning kring barn och digitalisering spretar åt olika håll, förespråkarna visar forskning som stödjer användandet medan de mer skeptiska framhåller riskerna. Medias urval av vad som får ta plats påverkar oss, det blir ofta känsloargument och personliga övertygelser. Tillsammans lämnar vi tyckandet och spekulerandet och vänder oss till aktuell utbildningsvetenskaplig forskning av bland annat Susanne Kjällander, Elza Dunkels och Malin Nielsen. Vi måste konfrontera olikheterna för att kunna ta ansvar för den vetenskapliga grunden.

Hur blir digitala verktyg de lärresurser de kan och bör vara?

Digitala verktyg ökar inte per automatik lärandet eller utvecklingen hos barnen. Vi kommer fördjupa oss i när och på vilket sätt de digitala verktygen kan skapa ett mervärde i lärandet och addera ytterligare en dimension i undervisningen. Hur blir det digitala en naturlig del i barnens skapande, undersökande och kommunikation? Vi reflekterar kring lärplattor, projektorer, digitalkameror, green screens och andra digitala verktyg i förskolans vardag. Dessutom provar vi på hur de kan användas.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Nyfiken?

Klicka på knappen!

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Konkreta tips
Bra i egna lokaler!

Se filmen

Fler filmer på vår youtubekanal

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille