Specialpedagogik

Funktionsvariation i förskolan

Funktionsnedsättning eller funktionsförmågor under utveckling?

Lär er att:

  • Förstå barns olika förutsättningar och behov vid nedsatta funktionsförmågor 
  • Arbeta förebyggande och hantera svåra situationer som uppstår 
  • Bemöta barn, föräldrar och kollegor på ett utvecklande sätt

Så skapar vi en tillgänglig förskola för alla barn

Barn gör alltid så gott de kan utifrån sina förmågor. Men barn utvecklas olika och i olika takt. Det som gör ett barn argt och upprört kan för ett annat barn vara det roligaste som finns. Vårt ansvar är att ge förutsättningar och skapa en tillgänglig förskola för alla barn. Så vad gör vi när de generella anpassningarna inte räcker till? När vi vridit och vänt på miljöer, möbler, förhållningssätt och bytt ut material?

Fortbildningen har sin utgångspunkt i hur vi kan förstå barns olika behov utifrån dess förmågor och ger dig som pedagog en vägledning i att anpassa undervisningen och utbildningen för alla barn.

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor…

Hur förstår vi begreppen funktionsnedsättning, -variation och -förmågor i förskolan?

Npf, adhd, autism och andra diagnoser ställs oftast inte förrän långt efter barnen lämnat förskolan, men det betyder inte att vi i förskolan inte ser svårigheterna och måste förhålla oss till dem. Vi måste förstå begreppen utifrån förskolans perspektiv och fördjupa oss i vad det innebär för oss när vi ska skapa en förskola som är tillgänglig för alla. Vi kommer att dyka djupare i de olika begreppen samt undersöka dem utifrån både ett relationellt och kategoriskt perspektiv. 

Hur skapar vi en tillgänglig förskola och hur kartlägger vi behov?

En tillgänglig förskola kräver att vi undersöker, analyserar och reflekterar över barns stödbehov. Dessutom måste vi dokumentera, följa upp och utvärdera våra insatser. Vi tittar närmare på hur vi väver in stödinsatser i vardagen genom bland annat tydliggörande pedagogik för att kompensera för nedsatta funktionsförmågor så att alla barn inkluderas. Det som är nödvändigt för ett barn är bra för alla. Vidare får vi veta mer om när, varför och med vem vi kan använda verktyg som exempelvis bildstöd och tecken som stöd. 

Hur förhåller jag mig själv som pedagog till barnet, föräldrar och kollegor?

Vi möter fler och fler barn med dessa, ibland utmanande, beteenden i förskolan. När vi ska stötta barnen att skapa en positiv självbild och utveckla strategier för självkontroll är vårt eget förhållningssätt och bemötande a och o. Hur pratar vi med, till och om barnet? Vilka förväntningar har vi och hur räcker vi till? Under fortbildningen diskuterar vi olika dilemman, den orättvisa rättvisan samt hur vi bemöter föräldrar i dessa frågor. 

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet>>

Aktuellt och väl förankrat
Jag hade höga förväntningar

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille