Lärande

Hållbar utveckling – barnens viktigaste fråga?

Så omsätter vi Lpfö 18:s skrivningar i praktiken

Lär er att:

  • Prata med barnen om begreppet och att förstå det själva
  • Föra ner de globala hållbarhetsmålen till förskolans vardag
  • Iscensätta hållbar utveckling i leken, skapandet och projekten Kommer maten att ta slut?

Finns det snart inga isbjörnar kvar? Håller jorden på att dö? Barn hör, ser och tar del av samma saker som vi vuxna. Självklart skapar det oro, men också tankar och idéer om hur vår gemensamma framtid kan se ut. Hållbar utveckling har fått ett utökat utrymme i Lpfö 18 och är nu en viktig del i förskolans värdegrund. Engagemang, hopp och framtidstro ska prägla mötet mellan barnens frågor och nutidens utmaningar om klimat och hållbar utveckling. Därför ska förskolan lyssna och möta upp barnen där intresset finns. Känslan av utmaning växer för många förskolor i takt med förståelsen att frågan är större än sopsortering och kompostering. Hur gör vi då för att omsätta läroplanens skrivningar i praktiken? 

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor…

Hur pratar vi med barnen om begreppet och hur förstår vi det själva?

Hållbar utveckling är ett omfattande begrepp som vi skulle kunna gå vilse i om vi saknar kunskap och förståelse. Fortbildningen lär er om de tre hållbarhetsperspektiven: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi tittar också på de 17 globala hållbarhetsmål som är satta för hela världen och som även gäller förskolan. Ni får ta del av fakta, teori och forskning och kopplar det till hur ni kan prata med barnen för att öka deras förståelse för begreppet.

Hur gör vi de stora frågorna till våra – hållbar utveckling i leken, skapandet och projekten

Det är stora och komplicerade frågor som ryms inom hållbar utveckling. Tillsammans med barnen behöver vi diskutera, bryta ner och konkretisera dessa. Inte väja undan för det som är skrämmande men hålla fokus på möjligheter och lösningar. Frågorna blir våra om vi släpper in dem i det som sker, i leken, skapandet och projekten. I möten runt maten och på skogspromenaden. Ge tid och utrymme för barnen och oss pedagoger att bli bekanta och trygga med det som är stort, svårt och skrämmande. Fortbildningen hjälper dig som pedagog att på ett medvetet sätt möta de stora frågorna tillsammans med barnen.

Hur integrerar vi hållbar utveckling i förskolans vardag?

Förskolan ska ge barnen möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Under fortbildningen får ni perspektiv på vad som är viktigt att lära ut till barnen och frågor er förskola kan arbeta med. Vi problematiserar olika infallsvinklar på vad hållbarhet kan vara kopplat till de globala hållbarhets målen samt vad som krävs utifrån vårt uppdrag. Ni får exempel på vad som kan ske på en förskola utifrån hållbar utveckling samt idéer och inspiration till projekt och vardagsarbete.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet>>

Aktuellt och väl förankrat
Konkreta tips

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille