Stationsarbete för kartläggning

och undervisning i förskoleklass

En kurs speciellt för dig som vill lära dig hur du med hjälp av stationsarbete kan minska stressen och få ett både mer varierat och lustfyllt lärande i samband med den obligatoriska kartläggningen.

Kursen tar sin utgångspunkt i Skolverkets läsa-räkna-garanti och de delar som ingår där.

Väl förankrat i verkligheten och gott om guldkorn att ta med sig!

Kartlägg utan stress samtidigt som du erbjuder eleverna en lustfylld undervisning

I förskoleklassens uppdrag ingår att vi ska identifiera vilka av våra sexåringar som kan behöva extra stöd för att nå målen i år 1 och 3, och sedan sätta in rätt insatser så snart som möjligt. Vi använder kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken, men forskning har visat att kartläggningen tenderar att ske på bekostnad av undervisningen. Många upplever dessutom stress, stök och oro och har svårt att skapa den studiero som både elever och lärare behöver för ett väl fungerande kartläggningsarbete.

För att bryta mönstret och istället skapa förutsättningar för en inspirerande och lustfylld undervisning parallellt med kartläggningsarbete så kan ett genomtänkt stationsarbete vara lösningen.

Du lär känna några få elever i taget, eleverna får en varierad undervisning när de roterar mellan olika stationer och man har sett att studieron och koncentrationen vid de olika stationerna ökar. Inför du arbetssättet direkt vid skolstarten så att det är etablerat och välkänt när du startar ditt kartläggningsarbete så ger det dig en helt ny studiero och du hinner med att dokumentera resultaten för varje elev. Arbetssättet gynnar också elever som kan ha svårt att visa sina kunskaper i en traditionell och mer stressig kartläggningssituation.

I den här kursen får du lära dig hur du lägger upp ett väl fungerande stationsarbete så att du kan tillämpa det vid kartläggningen. Vi går igenom alla moment från förberedelse av kartläggningen till differentiering av din undervisning efter analyserat resultat - helt enligt riktlinjerna för Skolverkets Läsa-Skriva-Räkna-garanti.

 

Stort tack - så givande! En tydlig, lärorik och härlig kurs som har givit mig många nya, inspirerande tankar.
Under kursen undersöker vi följande frågor...
Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Hur formar du ett stationsarbete som ger en lustfylld och varierad undervisning?

Stationsarbete är lustfyllt och motiverar eleverna. Genom att stationerna har ett planerat och varierat innehåll med en tydlig struktur känner eleverna både en trygghet och det blir ett lagom arbetstempo. Men vad ska du tänka på när du planerar för stationer i sin undervisning? 

Kursen ger dig många tydliga och konkreta tips så att du vet vad du ska tänka på för att lyckas.

Hur kartlägger du utan stress - inom den ordinarie undervisningen?

När stationsarbetet är välkänt för eleverna blir det okomplicerat att genomföra kartläggningen inom den ordinarie undervisningen.

Vi går igenom hur du kan organisera ett stationsarbete för kartläggning och vad du bör ha med dig i planeringen inför varje moment. Vad ska hända vid de olika stationerna och vad gör de elever som inte kartläggs vid sin station?

Hur kan du använda dig av kartläggningsresultaten för att differentiera undervisningen?

När vi har resultaten från kartläggningen har vi också de underlag vi behöver för att kunna differentiera undervisningen. I stället för att individanpassa för den enskilda eleven ska vi nu planera och anpassa undervisningen utifrån vår grupp av elever. Hur kan vi undervisa så att alla elever får tillgång till samma innehåll men kan arbetar med det på olika sätt?

Du får lära dig hur du med stationsarbete som grund differentierar undervisningen så att den stödjer alla elevers kunskapsutveckling.

Hur blir bildstöd en naturlig del av undervisningen?

Att få in bildstöd som en naturlig del av undervisningen kan vara knepigt. Vad är det man ska synliggöra för att det ska bli en tillgänglig lärmiljö för alla elever? Många använder sig redan av dagsschema, men hur kan man använda sig av bildstöd så att det blir en tydliggörande pedagogik?

Du får många konkreta exempel på hur du kan lägga upp din användning av bildstöd i din undervisning.

 

Det var sakligt och tydligt. Bra struktur där teori varvades med diskussioner.

Genomförande

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass.

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle

Stockholm, 15 maj 2023
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKAS NU!
Göteborg, 16 maj 2023
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKAS NU!
Malmö, 23 maj 2023
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKAS NU!
Få platser kvar!
DIGITAL KURS, 30 maj 2023
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
BOKAS NU!
DIGITAL KURS, 14 september 2023
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
BOKAS NU!
Stockholm, 20 september 2023
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKAS NU!
Göteborg, 21 september 2023
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKAS NU!
Malmö, 25 september 2023
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKAS NU!
DIGITAL KURS, 28 november 2023
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
BOKAS NU!

Din bok har lagts till i varukorgen

Rektor går gratis!

Ta med din rektor på kursen!

Visst är lättare att åstadkomma förändring efter en kurs om man är flera som går tillsammans? Just nu bjuder vi din rektor på kursplatsen om hen går i sällskap med minst en betalande deltagare på denna kurs. Använd koden: "rektor gratis" vid anmälan. 

Hör Nathalie berätta om kursen

Komplettera med Nathalie Lindgrens bok

Som kursdeltagare kan du köpa boken med 20% rabatt av Lärarförlaget. Ange koden Kurs20 i webbshoppen. Läs mer och beställ Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass här>>

 

 

Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Skicka oss en intresseanmälan >>

Dela med dina kollegor!