Kartläggning i förskoleklass

- Lustfyllt, stressfritt och effektivt med hjälp av stationsarbete

Lär er att:

  • Genomföra kartläggningen i den ordinarie undervisningen på ett tidseffektivt arbetssätt
  • Använda modell för stationsarbete som är lustfyllt och skapar arbetsro
  • Differentiera din undervisning efter kartläggningen

Modellen för hur du kartlägger utan stress

Är du en av de många lärare som fortfarande testar sig fram för att hitta ett rimligt och mer effektivt sätt att arbeta med kartläggningen? För visst kan det kännas svårt att ”hinna med”? Välkommen till en kurs som lär dig en modell för hur du kan genomföra kartläggningen i lugn och ro i den ordinarie undervisningen. Den låter eleverna möta en lustfylld undervisning som ger arbetsro samtidigt som du får den kunskap du behöver om dina elevers behov. Kursen leder dig igenom alla moment från förberedelse av kartläggningen till differentiering av din undervisning efter analyserat resultat.

Så blir kartläggningen en naturlig del av undervisningen

Genom att använda stationsarbete försvinner stressen och stöket och du och dina elever får arbetsro att göra uppgifterna som kartläggningen kräver. Kursen lär dig hur du organiserar stationsarbetet och vad du bör ha med dig i planeringen inför varje moment. Ska man göra i hel- eller halvklass? Vad ska hända vid de olika stationerna och vad gör de elever som inte kartläggs vid sin station? Denna arbetsgång ser likadan oavsett om du ska kartlägga med Hitta språket eller Hitta matematiken men under kursen fördjupar vi oss extra i Hitta språket. Kursen visar i film och många praktiska moment hur kartläggningen går till och du får själv känna hur det är att vara elev i detta upplägg.

Hur dokumenterar och fångar vi upp elevernas behov under kartläggningarna?

I kartläggningen får vi se var alla elever befinner sig och det är viktigt att vi ser och dokumenterar på ett sätt som gör att vi också kan göra rätt i nästkommande steg: analysen. Stationsarbetet möjliggör för oss att lära känna några få elever åt gången. Att succesivt introducera kartläggningarna gynnar elever som kanske vid en traditionell kartläggning hade fallit igenom resultatmässigt på vissa delar i en stökigare och mer stressad situation. Kursen lär dig hur du samlar information om dina elevers behov under kartläggningen.

Hur differentierar vi undervisning utifrån kartläggningsresultaten?

När kartläggningen är genomförd används resultaten för att planera den fortsatta undervisningen, både på grupp- och individnivå. Undervisningen ska både anpassas och utmanas så att alla ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Att möta varje enskild elev är en utmaning för alla lärare, men genom att organisera verksamheten i stationer kan man differentiera undervisningen och på så sätt främja elevernas kunskapsutveckling. Kursen lär dig hur du går tillväga för att planera en differentierad undervisning.

Genomförande

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle

DIGITAL KURS, 10 december 2021
Kl 09.00-15.30 | 3.350 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning.