Kartläggning i förskoleklass

– lustfyllt, stressfritt och effektivt med hjälp av stationsarbete

Lär dig att:

  • Genomföra kartläggningen i den ordinarie undervisningen på ett tidseffektivt arbetssätt
  • Använda en modell för stationsarbete som är lustfyllt och skapar arbetsro
  • Differentiera din undervisning efter kartläggningen
Väl förankrat i verkligheten och gott om guldkorn att ta med sig!

Modellen för hur du kartlägger utan stress

Är du en av de många lärare som fortfarande testar sig fram för att hitta ett rimligt och mer effektivt sätt att arbeta med kartläggningen? För visst kan det kännas svårt att ”hinna med”? Välkommen till en kurs som lär dig en modell för hur du kan genomföra kartläggningen i lugn och ro i den ordinarie undervisningen. Den låter eleverna möta en lustfylld undervisning som ger arbetsro samtidigt som du får den kunskap du behöver om dina elevers behov. Kursen leder dig igenom alla moment från förberedelse av kartläggningen till differentiering av din undervisning efter analyserat resultat.

Jag läste boken dagen innan (vilket kan rekommenderas) och hade förförståelse av föreläsningen på ett helt annat vis. Förändringsprocessen var redan igång i huvudet då man hörde det man just läst.
Under kursen undersöker vi följande frågor...
Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Så blir kartläggningen en naturlig del av undervisningen

Genom att använda stationsarbete försvinner stressen och stöket och du och dina elever får arbetsro att göra uppgifterna som kartläggningen kräver. Kursen lär dig hur du organiserar stationsarbetet och vad du bör ha med dig i planeringen inför varje moment. Ska man göra i hel- eller halvklass? Vad ska hända vid de olika stationerna och vad gör de elever som inte kartläggs vid sin station? Denna arbetsgång ser likadan oavsett om du ska kartlägga med Hitta språket eller Hitta matematiken men under kursen fördjupar vi oss extra i Hitta språket. Kursen visar i film och många praktiska moment hur kartläggningen går till och du får själv känna hur det är att vara elev i detta upplägg.

Hur dokumenterar och fångar vi upp elevernas behov under kartläggningarna?

I kartläggningen får vi se var alla elever befinner sig och det är viktigt att vi ser och dokumenterar på ett sätt som gör att vi också kan göra rätt i nästkommande steg: analysen. Stationsarbetet möjliggör för oss att lära känna några få elever åt gången. Att succesivt introducera kartläggningarna gynnar elever som kanske vid en traditionell kartläggning hade fallit igenom resultatmässigt på vissa delar i en stökigare och mer stressad situation. Kursen lär dig hur du samlar information om dina elevers behov under kartläggningen.

Hur differentierar vi undervisning utifrån kartläggningsresultaten?

När kartläggningen är genomförd används resultaten för att planera den fortsatta undervisningen, både på grupp- och individnivå. Undervisningen ska både anpassas och utmanas så att alla ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Att möta varje enskild elev är en utmaning för alla lärare, men genom att organisera verksamheten i stationer kan man differentiera undervisningen och på så sätt främja elevernas kunskapsutveckling. Kursen lär dig hur du går tillväga för att planera en differentierad undervisning.

 

 

Det var sakligt och tydligt. Bra struktur där teori varvades med diskussioner.

Genomförande

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass.

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle

DIGITAL KURS, 29 november 2022
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms

BOKAS NU!
Stockholm, 15 maj 2023
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKAS NU!
Göteborg, 16 maj 2023
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKAS NU!
Malmö, 23 maj 2023
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKAS NU!
DIGITAL KURS, 30 maj 2023
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
BOKAS NU!

Din bok har lagts till i varukorgen

Rektor går gratis!

Ta med din rektor på kursen!

Visst är lättare att åstadkomma förändring efter en kurs om man är flera som går tillsammans? Just nu bjuder vi din rektor på kursplatsen om hen går i sällskap med minst en betalande deltagare på denna kurs. Använd koden: "rektor gratis" vid anmälan. 

Hör Nathalie berätta om kursen

Komplettera med Nathalie Lindgrens bok

Som kursdeltagare kan du köpa boken med 20% rabatt av Lärarförlaget. Ange koden Kurs20 i webbshoppen. Läs mer och beställ Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass här>>

 

 

Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Skicka oss en intresseanmälan >>