Skolutveckling

Vad har ni för mål för er verksamhet? Vi tror att vi kan hjälpa er att nå dem.
Djupt förankrade i det kollegiala lärandet har vi under mer än 30 års tid drivit utvecklingsprojekt i olika storlek. För oss på Lärarfortbildning handlar det om att ALLA barn har rätt till en skolgång med hög kvalitet. Lärarfortbildning erbjuder därför ett brett utbud av tjänster för att uppnå ökad kvalitet och likvärdighet.

Analys

- Hitta det ärliga nuläget

Processledning

- Skapa rätt förutsättningar för kollegialt lärande

 

 

Kompetensutveckling och fortbildning

- Utveckla rätt färdigheter för att stötta barnens lärande

Handledning och coachning

- Praktisk vägledning i att byta vanor

Ledarskapsutveckling

- Ledarskap som ger förutsättningar att lyckas

 

 

 

 

Utvärdering

- Ge ny kraft till utvecklingsresan