Skolledare drivs av en vilja att göra skillnad för sina elever. Att arbeta med ett elevnära skolledarskap innebär att fokusera på undervisningens kvalitet och elevernas lärande och resultat.

I Elevnära skolledarskap presenterar Viviane Robinson fem forskningsbaserade kategorier av effektivt ledarskap som påverkar lärare och elever. Hennes modell ger konkreta och praktiknära råd om hur skolledaren kan stärka lärarnas samarbete och hela tiden med eleverna i centrum.

Det handlar om tydliga mål, strategisk resursfördelning, att leda lärarnas lärande och att säkra kvalitén på såväl undervisningen som skolmiljön.

Viviane Robinson är en internationellt ledande forskare inom skolledarskap och skolutveckling. Hon är professor vid University of Auckland, Nya Zeeland och gästprofessor vid Institute of Education, University of London.

Hennes bok Elevnära skolledarskap finns även översatt till norska och danska.

Innehåll

Inledning till den svenska utgåvan – av Ulf Blossing

Kapitel 1 ”Vad” och ”hur” i elevnära ledarskap
Ledarskap i tider av utmaningar
Vad är elevnära ledarskap?
Vems ledarskap?
”Vad” och ”hur” i elevnära ledarskap
Att skapa en balans
Sammanfattning

Kapitel 2 Tre kompetenser i elevnära ledarskap
Att tillämpa relevant kunskap
Att lösa komplexa problem
Att bygga förtroendefulla relationer
De avgörande faktorerna för förtroende
Sammanfattning

Kapitel 3 Målsättande och tydliga förväntningar
Effekten på elevernas resultat
Så fungerar målsättande
Hur många mål?
Sammanfattning

Kapitel 4 Strategisk resursfördelning
Strategiska beslut om bemanning
Strategiska beslut om undervisningsresurser
Strategiska beslut om undervisningstid
Lektionstid och extraundervisning
Sammanfattning

Kapitel 5 Säkerställa undervisningskvaliteten
Effekten på elevresultaten av att säkerställa undervisningskvaliteten
Ledarskap som utvecklar en samsyn på undervisningen
Behovet av en teori om undervisningskvalitet
Att bygga en kultur av evidensbaserad undersökning och förbättring
Sammanfattning

Kapitel 6 Leda lärares lärande och utveckling
Effekten på elevernas resultat av att leda lärares lärande
Lärarnas lärprocesser som en kollektiv strävan
Kompetent ledarskap i lärarnas lärande
Förmåga att leda effektivt professionellt lärande
Sammanfattning

Kapitel 7 Säkerställa en trygg och säker miljö
Effekten på elevernas resultat av att skapa en säker och trygg miljö
Ett elevnära perspektiv på kategori fem
Att öka engagemanget genom en trygg skolmiljö
Att stärka engagemanget genom starka band mellan föräldrar och skola
Sammanfattning

Kapitel 8 Återinför pedagogiken i det pedagogiska ledarskapet
Elevnära ledarskap kräver pedagogisk expertis
Värdesätt och gläds åt ledarskapet
Ledarskap eller administration?

Din bok har lagts till i varukorgen