Konferenser för dig som arbetar i grundskolan

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att våra deltagare får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i grundskolan. 

Målgrupp:
Lärare och skolledare i grundskolan

Elevmotivationsdagen

- gör det som gör skillnad

Tänk om vi kunde få varje elev att känna att allt går att lära sig. Nu ska den där tanken bli till handling. Välkommen till en konferens för lärare i grundskolan där vi djupdyker i allt som har med motivation att göra.

Stockholm
Målgrupp:
Lärare och skolledare i grundskolan, samt speciallärare och specialpedagoger

NPF-säkrad lärmiljö

- vad ska vi göra och hur ska vi göra det

De skolor som lyckas med att skapa en tillgänglig lärmiljö gör det genom att sätta eleven i centrum. Vi kan göra stor skillnad också med små medel. Välkommen till en konferens där vi ställer frågan "gör vi rätt saker?"

Stockholm
Målgrupp:
Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens 2018

Tack för i år!

Nu är Förstelärarnas rikskonferens slut för denna gång. Vi ses igen 2019. 

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc