Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i grundskolan. 


Målgrupp:
Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens

Nytt program 2022

Årets konferens fokuserar på hur kollegialt lärande och undervisning kan bli delar av en och samma process.

  • Leda utveckling av undervisning för att nå bestående effekt
  • Klassrummet som det kollegiala lärandets huvudarena
  • Bedömning som ger alla elever redskap att klara sig i skolan och livet
  • Systemteoretiska verktyg för förstelärare – att leda utan att vara chef
Digital konferens | | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, elevassistenter, elevhälsoteam, specialpedagog, speciallärare, rektor

NPF-anpassad lärmiljö

Gör skolan tillgänglig för alla elever – kollektiv förståelse, arbetssätt och lösningar

Ur konferensprogram 2022:

  • Så NPF-säkrar man en skola

  • Förutsättningar för en begriplig, hanterbar och meningsfull undervisning

  • Hur fungerar skolan för flickor med autism och/eller adhd?
  • En funktionskompetent skola – med kartläggning som verktyg och samsyn som mål

  • På båda sidor om diagnosen – hur lärare kan möta adhd och autism

| Digital konferens | Stockholm
Målgrupp:
Specialpedagoger och speciallärare

Uppdrag: Specialpedagogik. Processkonferens, boka 2 dagar

– med mod, kunskap och verktyg att leda utvecklingsprocesser

• Specialpedagogik med processkompetens – vad innebär det?
• Modellering – visa vägen till fungerande undervisning
• Utveckla processen runt utredning och särskilt stöd
• Så kan du arbeta med visuell handledning

| Digital konferens

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc