Konferenser för dig som arbetar i grundskolan

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att våra deltagare får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i grundskolan. 

Målgrupp:
Lärare och skolledare i grund- och gymnasieskolan, samt vuxenutbildning.

Värdeskapande lärande

Värde för andra i undervisningen ger ökad motivation och ett stärkt lärande

Välkommen till en konferens som ger dig en djupare förståelse för vad det värdeskapande lärandet är och vilka effekter det för med sig samt en mängd konkreta exempel direkt hämtade från klassrummet.

Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Lärare och skolledare i grund- och gymnasieskolan, samt speciallärare och specialpedagoger

NPF-säkrad lärmiljö 2019

- vad ska vi göra och hur ska vi göra det?

Succékonferensen tillbaka med nytt spännande innehåll! 
Välkommen till en konferens med elevernas behov i centrum. Du får kunskap om vad som verkligen gör skillnad när vi skapar en tillgänglig skola för alla.

Stockholm | Umeå
Målgrupp:
Lärare i grund- och gymnasieskolan

Kontroversiella samhällsfrågor i undervisningen

– bli säkrare på att ta de tuffa samtalen

Det finns frågor som väcker starka känslor och som skapar pedagogiskt komplexa situationer. Lärare ska grundlägga och sprida demokratiska ideal, men hur ska demokratiuppdraget bli en del av kunskapsuppdraget? Hur kan undervisningen utformas? 

Målgrupp:
Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens 2019

Det dubbla ledarskapet – lärande för elever och för kollegor
Tack alla ni som deltog på Förstelärarnas rikskonferens 2019 i Göteborg, Stockholm och Malmö! Nu startar arbetet med nästa års konferensprogram. Jag har redan haft ett idémöte med kloka kollegor. Självklart tittar jag mycket noggrant på vad deltagarna har skrivit i utvärderingen under frågan Vilka ämnen och föreläsare skulle du önska på nästa rikskonferens? Har du idéer och förslag? Mejla mig gärna.

Med vänlig hälsning Michael Karlsson, projektledare konferens
Målgrupp:
Specialpedagoger

Specialpedagogen spelar roll

- utveckla och fördjupa din handledningskompetens

Tack alla som valde att gå på Specialpedagogen spelar roll! Utvärderingarna visar att ni uppskattade möjligheten att få prova på så många olika samtalsmodeller och är efter konferensen taggade på att prova på och utveckla gerillahandledning.

Vi arbetar nu förfullt med att ringa in nästa års tema och upplägg för konferensen. Vad skulle du önska att vi tar upp då? Maila mig dina förslag och önskemål. Jag hoppas att vi ses igen nästa år!

Med vänlig hälsning 
Lena Rosada, projektledare konferensKontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc