Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i grundskolan. 


Målgrupp:
Lärare, elevassistenter, elevhälsoteam, specialpedagog, speciallärare, rektor

NPF-anpassad lärmiljö

Så ger du alla elever en chans att lyckas
 • Verktyg för att skapa en inkluderande lärmiljö
 • Så arbetar du med tydliggörande pedagogik
 • Extra anpassning och särskilt stöd – när och hur?
 • Tips för en differentierad undervisning
 • Planera bort energibovar och stressmoment
| Digital konferens
Målgrupp:
Lärare i årskurs 4-9 och gymnasieskolan, förstelärare, specialpedagoger och rektorer

Undervisningsstrategier

– från forskning till framgångsrik undervisning
 • Kamrateffekter – så påverkar elever varandras tänkande och lärande
 • Metoder för en språkutvecklande undervisning i alla ämnen
 • Motiverande undervisning i fysiska och digitala klassrum
 • Klassrumsledarskap som främjar studiero
| Digital konferens | Göteborg
Målgrupp:
Specialpedagoger och speciallärare

Uppdrag: Specialpedagogik

- Med mod, kunskap och verktyg att leda utvecklingsprocesser

• Specialpedagogik med processkompetens – vad innebär det?
• Modellering – visa vägen till fungerande undervisning
• Utveckla processen runt utredning och särskilt stöd
• Så kan du arbeta med visuell handledning

| Digital konferens | Stockholm
Målgrupp:
Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens SPECIAL

Vårens konferens var mycket uppskattad och vi är glada över att kunna ge dig en ny chans att ta del av konferensen.

Vi hoppas kunna ses fysiskt och planerar för att samlas på plats – men givetvis fortsätter vi erbjuda digital konferens som alternativ. Välj det som passar dig bäst!

82 % av deltagarna rekommenderar andra förstelärare att gå på konferensen.
Varmt välkommen!

| Digital konferens | Stockholm
Målgrupp:
Grundskollärare och rektor, åk 1-6

Framgångsrik skrivundervisning

- Så utmanar och utvecklar du eleverna i deras skrivande
 • Lektionstips för inspirerande och inkluderande skrivundervisning ÅK 1-6
 • Differentierad undervisning och kooperativt lärande i skrivundervisningen
 • Vässa din textrespons!
 • Vägledande samtal som utvecklar funktionell skrivkompetens
 • Språkutvecklande arbetssätt i din undervisning
| Digital konferens
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass och skolledare

Förskoleklassens rikskonferens

Den årliga mötesplatsen för dig som undervisar i förskoleklass

För elfte året i rad så arrangerar vi i höst rikskonferensen för lärare i förskoleklass. Välkommen till ett härligt intensivt program som spänner mellan planerna på den 10-åriga grundskolan via psykologi och retorik, till kartläggning och inte minst undervisning utomhus.

Vi hoppas på en frisk höst och att vi kan träffas på plats hos oss. Vi fortsätter även att arrangera konferensen digitalt så att du kan vara med på distans. Välj att delta på det sätt som passar dig bäst. Hoppas vi ses i höst!

| Digital konferens | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem och rektorer

Fritidshemmens rikskonferens

Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar i fritidshem
 • Vad betyder det för eleverna om fritids inte har egna lokaler?
 • Lärmiljöer som är förankrade i värdegrund och demokratiuppdrag
 • Minska stress, otrygghet och konflikter med genomtänkta rum för lärande
 • Steg för steg – så förbättrar du den fysiska lärmiljön
 • När elever påverkar sina rum för lärande, lek och välmående
 • Virtuella rum som spränger lärmiljöernas gränser
| Digital konferens | Göteborg | Malmö | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc