Konferens

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas.

Målgrupp:
Lärare åk 6- 9 och gymnasieskolan

Det polariserade klassrummet

– kontroversiella frågor i skola och undervisning

ONLINE 9 APRIL - 20 JUNI

 • Hur skapar jag fungerande och trygga ramar för att undervisa och bemöta polariserade elevgrupper?
 • Hur bemöter jag konspirationsteorier, påverkanskampanjer och radikala åsikter på ett konstruktivt sätt och hur utvecklar jag elevens förmåga till multiperspektivitet?
 • Hur förhåller jag mig till elever som är i, eller på väg mot det extrema och destruktiva?
 • Hur arbetar jag med frågor om etik kopplat till omvärldsläget?
| Onlinekonferens inspelad | Onlinekonferens live | Onlinekonferens skollicens
Målgrupp:
Lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

Lärarnas forskningskonvent 2024

Ett samarrangemang av Sveriges Lärare, Lärarstiftelsen, Göteborgs Universitet och Lärarfortbildning

GÖTEBORG 17 JUNI  | ONLINE 17 JUNI

 • Undervisningsutveckling
 • Livslångt lärande
 • Aktuell praktiknära forskning
 • Dialog och reflektion
 • Nätverkande
| Göteborg | Onlinekonferens live
Målgrupp:
Lärare, pedagoger och skolledare som arbetar i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Rikskonferens: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

– undervisning som stödjer elevernas utveckling och lärande i alla ämnen

En meningsfull och lärorik utbildningsdag för dig som vill få konstruktiva perspektiv på den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen. Välkommen till en heldag med språkfokus! 

| Onlinekonferens live | Stockholm
Målgrupp:
lärare, förskollärare och pedagoger som undervisar i förskoleklass och på lågstadiet

Läsutveckling i fokus

Rikskonferensen för dig som undervisar i F-3

Vill du vara med och bryta den negativa trend gällande läsning och läsförmåga som råder bland barn och unga? Med rätt kunskap och metoder är det möjligt att påverka och ge eleverna de bästa förutsättningar för framtiden. Den här konferensen ger dig konstruktiv och praktisk insikt om vad strukturerad läsinlärning leder till – säker avkodning och förståelse av det lästa.

Onlinekonferens live | Göteborg | | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förstelärare i grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildningen

Förstelärarnas rikskonferens 2024

– för lärare med uppdrag att leda lärares lärande

STOCKHOLM 11 APRIL  |  ONLINE 11 APRIL  |  MALMÖ 14 MAJ 

 • Undervisningsutveckling som ger effekt på både lärares och elevers lärande.
 • Så leder du en samtalspraktik som stöttar lärandet i kollegiet.
 • Våga äga ledarskapet – ta kommandot i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
| Onlinekonferens live | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Projektledare-konferenskoordinator

Monica Franc