Konferenser för dig som arbetar i grundskolan

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i grundskolan. 

Målgrupp:
Lärare, elevassistenter, elevhälsoteam, specialpedagog, speciallärare, rektor

NPF-anpassad lärmiljö

Så ger du alla elever en chans att lyckas
  • Verktyg för att skapa en inkluderande lärmiljö
  • Så arbetar du med tydliggörande pedagogik
  • Extra anpassning och särskilt stöd – när och hur?
  • Tips för en differentierad undervisning
  • Planera bort energibovar och stressmoment
Digital konferens | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 4-9 och gymnasieskolan, förstelärare, specialpedagoger och rektorer

Undervisningsstrategier

– från forskning till framgångsrik undervisning
  • Kamrateffekter – så påverkar elever varandras tänkande och lärande
  • Metoder för en språkutvecklande undervisning i alla ämnen
  • Motiverande undervisning i fysiska och digitala klassrum
  • Klassrumsledarskap som främjar studiero
Digital konferens | Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens SPECIAL

Årets viktigaste mötesplats för alla förstelärare i skolan
Den årliga mötesplatsen för förstelärare där du får viktig påfyllning av kunskap, verktyg och handlingskraft i relation till olika teman som direkt knyter an till förstelärarens specifika uppdrag.
Digital konferens

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc