Pedagogikens pionjärer är berättelsen om tjugoen modiga och kontroversiella lärare och deras idéer. Alla har starkt påverkat den svenska skolan och förskolan, liksom vår syn på barn och kunskap. Deras gärningar spänner över fyra sekler, från Johan Amos Comenius till Paulo Freire, och över fyra kontinenter. Idéer hakar i och förstärker varandra – eller bryts och omvandlas till något helt nytt. Tillsammans blir pionjärernas liv och tankar en exposé över den moderna pedagogikens utveckling.

Boken vänder sig framför allt till lärare och lärarstudenter, men även till alla andra som är intresserade av idéhistoria och av skolans roll i samhället. Porträtten har tidigare publicerats i Pedagogiska magasinet. De är kompletterade, fördjupade och omarbetade för den här boken. Ett par analyserande kapitel har också tillkommit.

Katarina Bjärvall skriver porträtten av pedagogikens superstjärnor. Hon är frilansjournalist och författare med skolan som ett av sina specialområden. Katarina Bjärvall medverkar regelbundet i Pedagogiska magasinet och andra lärartidskrifter, liksom i dagspress och magasin. 

För bilderna står illustratören Pia Koskela. Hon arbetar med tidningar, böcker, läromedel och egna projekt. Hon använder gärna kollageteknik, som i den här boken.

Innehåll
Före pionjärerna

Johan Amos Comenius: Att lära alla allt
Jean-Jacques Rousseau: Erfarenhetens natur
Mary Wollstonecraft: Förnuftiga flickors förkämpe
Johann Heinrich Pestalozzi: Åskådningens pedagog
Friedrich Fröbel: Trädgårdspedagogen och hans klossar
N F S Grundtvig: Folkhögskolans fader
Ellen Key : Att fälla en urskog med pennkniv
Sofi Nilsson: En klart lysande förebild
Fridtjuv Berg: Politikern som ville samla alla barn
Rabindranath Tagore: Pedagogik för självtillit
Lev Vygotskij: I zonen
Maria Montessori: Läkaren som blev en pedagogik
Ellen och Maria Moberg: Förskolans pionjärer
Elsa Köhler: Läraren som katalysator
John Dewey : Demokratin före allt
Janusz Korczak: Kärleken, förlåtelsen och döden
Célestin Freinet: Elevernas kamrat
Alva Myrdal: Från leksaker till internationell politik
Jean Piaget: De felaktiga svarens försvarare
Paulo Freire: De fattigas pedagog

Pionjärernas kraft

Din bok har lagts till i varukorgen