En bok som griper tag

Äntligen är den här - Alexander Skyttes bok Pojken med extra allt! Det här är ingen vanlig fackbok utan en kombination av nära personliga berättelser och den vuxna lärarens professionella blick på händelserna som beskrivs. Läsning som jag tror lämnar få oberörda.

Alexander Skytte, som nu är legitimerad lärare i idrott och hälsa, är diagnosticerad med adhd och autism. I boken får vi en unik inblick i vad det kan innebära för en ung person, och hur vuxenvärldens bemötande kan både hjälpa och stjälpa. Hur kan du som lärare göra skoldagen och skolarbetet lite lättare för barn med npf-problematik?