Ska du lära dig ett ämne, behöver du lära dig ämnesspråket och de sätt att skriva som är förknippade med ämnet. Den här boken visar hur lärare kan använda olika typer av stöttning för skrivundervisning i olika ämnen. Några är iscensättning av kommunikationssituationen, modelltexter och skrivramar. Här finns goda exempel från alla årskurser i grundskolan – både elevtexter och undervisningsupplägg.  

Anne Håland är universitetslektor vid Nationellt centrum för läsundervisning och läsforskning vid universitetet i Stavanger i Norge. Hon har under många år arbetat i grundskolan och i lärarutbildningen och har även hållit en rad kurser om litteraturundervisning, lässtimulans, ny litteratur och läs- och skrivinlärning. 

Innehåll

Förord till den svenska utgåvan 

Inledning 

Kapitel 1 – Att skriva i ämnen 

Kapitel 2 – Iscensättning av kommunikationssituationen 

Kapitel 3 – Modelltexter som stöttning 

Kapitel 4 – Skrivramar som stöttning 

Kapitel 5 – Språkkunskap som stöttning 

Kapitel 6 – Samtalen som stöttning 

Kapitel 7 – Bedömning som stöttning 

Kapitel 8 – Processkrivande 

Kapitel 9 – Sammanfattning och reflektioner 

Referenser 

Bildförteckning 

Din bok har lagts till i varukorgen