I den svenska skolan har en enspråkig undervisning länge varit norm. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. I takt med att forskningen har visat positiva effekter av flerspråkighet och av att stödja elevers olika språkfärdigheter har styrdokumenten ändrats, men fortfarande saknar många lärare kunskap om undervisningsformer där elevernas språkliga resurser tas tillvara.

Åsa Wedin är lektor i svenska som andraspråk och professor i pedagogiskt arbete. I den här antologin visar hon tillsammans med fem forskare och praktiker på olika sätt att konkret arbeta med språklig mångfald i klassrummet. Boken vänder sig till lärare i grundskolan och specialskolan och de flesta exemplen är hämtade från årskurs F–6.

Innehåll
Medverkande
Förord

Introduktion
Åsa Wedin

Flerspråkighet som resurs för lärande
Åsa Wedin

Transspråkande för förstärkt flerspråkighet
Gudrun Svensson & Ann-Christin Torpsten

”Jag tycker det är bra med translanguaging”
Ann-Christin Torpsten & Gudrun Svensson

”Jag tror att det hjälper min hjärna att växa”
Jim Cummins

Att arbeta med nyanlända på flera språk
Anneli Wessman

Flerspråkighet och teckenspråkiga miljöer
Karin Allard

Din bok har lagts till i varukorgen