Texter och bilder finns överallt – i undervisningen är de i centrum. Skönlitteratur och faktatexter, konstverk och dokumentära bilder bjuder in till oväntade upptäckter och fördjupade samtal. Kan ett hav ligga i en sjö? Växer makaroner på träd? Varför är det synd om Haparanda? Kan det regna jordgubbar från himlen?

Med säker hand lotsar Anne-Marie Körling läsaren genom texternas och bildernas mångfacetterade världar med allt från hur man använder kommatecken till ett vidgat ordförråd.

Textsamtal & bildpromenader är en praktisk bok. Med frågor kopplade till ett rikt urval av texter och bilder ger den underlag till undervisning. Den ger också idéer och inspiration till att formulera egna frågor kring andra texter och bilder som man vill skapa undervisning om.

Anne-Marie Körling är lärare, föreläsare och Sveriges läsambassadör 2015-2017. Hon har fått Svenska Akademiens svensklärarpris 2006, Microsofts Innovativa lärarpris 2007 samt Hedersdiplom för läsfrämjande insatser SCIRA 2013.  2018 års Ingvar Lundbergpris tilldelas Anne-Marie Körling för hennes outtröttliga arbete att motivera barn och unga att läsa och för att hon gör läsning till en lustfylld, gemensam angelägenhet. 

Anne-Marie Körling har föreläst om undervisning sedan 1999 och skrivit en mängd artiklar om undervisning och läsning. Hon har föreläst både inom och utanför Sverige, handlett lärare i undervisning och publicerat texter i Skolverkets läs- och skrivportal.

Hon har även en pedagogisk blogg, www.korlingsord.se

Innehåll
Förord
Inledning

TEXTSAMTAL ÄR UNDERVISNING
Från hjälp till undervisning
Börja med texten
Läsa och förverkliga
Vem har ordet?
Egen erfarenhet

ATT SKAPA TEXTFRÅGOR
Att välja texter
Att skapa frågor
Helhetsintryck
Tillgänglighet
Innehållsförteckning
Stycken och avsnitt
Rubriker
Bokstäver
Ord och begrepp
Meningsbyggnad
Skiljetecken
Tempus
Tal i skrift
Kursiv text
Persongalleri
Berättarperspektiv
Platser
Färger
Rörelser
Sinnlig läsning
Erfarenhet
Upphovsmän
Upphovsrätt
Källkritik
Det som inte sägs
Applicera frågor på text Skapa en presentation
Tillgänglighet
Undervisningen är återkommande

EXEMPEL PÅ TEXTSAMTAL…
… som gör hjärnan glad
… om högläsning och gestaltning
… om bokstäver och skiljetecken
… om alfabetet
… om ord och begrepp
… från ett ord till 42
… ur lärarens bok
… om tre ord, en mening och en dikt
… om källkritik
… från elevens bok till kartboken
… om begrepp och olika perspektiv
… om fiktion och fakta
… om en matematikuppgift
… om lärarens förberedelser
… om en skylt
… om dramatik och en pekbok
… om musiktexter
… om det vi inte förstår

BILDPROMENADER ÄR UNDERVISNING
Bildernas budskap
Hur gör man en bildpromenad?
Varför bildpromenader?
Från enord till flerord

EXEMPEL PÅ BILDPROMENADER…
… omkring ett omslag
… omkring ett objekt
… omkring samma bok men olika omslag
… omkring för- och eftersättsblad
… omkring personbeskrivningar
… omkring del för del
… i textlösa böcker
… på elevens begäran

AVSLUTANDE TANKAR
Stimulera hjärnan
Litteratur

Din bok har lagts till i varukorgen