”Vi behöver tala om undervisningen. Den har under lång tid fått stå i skymundan för allt det andra. Vi ska genomföra undervisning så att det ger resultat. Vi ska vara i undervisning, nyfikna och undersökande, för det är där vi möts. Vi ska tala mer om vad vi gör än vilka vi är. Det som sker betyder att något nytt upptäcks vilket i sin tur gör något med vårt sätt att se på världen. Vi lär oss. Undervisningen är själva kärnan i skolans verksamhet.”

Så skriver Anne-Marie Körling i sin nya bok Undervisningen mellan oss. Hon har tidigare bland annat givit ut Läraren inom mig och har en pedagogisk blogg, www.korlingsord.se

Anne-Marie Körling är lärare, föreläsare och Sveriges läsambassadör 2015-2017. Hon har fått Svenska Akademiens svensklärarpris 2006, Microsofts Innovativa lärarpris 2007 samt Hedersdiplom för läsfrämjande insatser SCIRA 2013. 2018 års Ingvar Lundbergpris tilldelas Anne-Marie Körling för hennes outtröttliga arbete att motivera barn och unga att läsa och för att hon gör läsning till en lustfylld, gemensam angelägenhet.

Anne-Marie Körling har föreläst om undervisning sedan 1999 och skrivit en mängd artiklar om undervisning och läsning. Hon har föreläst både inom och utanför Sverige, handlett lärare i undervisning och publicerat texter i Skolverkets läs- och skrivportal.

Innehåll

Ord!

Den pedagogiska promenaden
Att upptäcka skolan
Läsa av skolan
Lära sig att se
Den tillfällige resursen
Kollegiala i klassrummet
Avtryck och intryck

En annan slags ordning och reda
Att välja förhållningssätt
En social och kulturell mötesplats
Att stanna upp
Närvaro men hög frånvaro
Wake-up-call i korridoren
Nyordning
Utskälld och utställd
Enveten målmedveten inriktning
Synkroniserad ordning
Förskräckliga elever
Den okontrollerbara oordningen
Överge ordning för ordning
Det generella och specifika
Inte vilken ordning som helst
Ordning runt pennorna
Konkurrerande innehåll
Vår framtidsyn på barnet
Den tomma stolen
Mandat för prat
Du eller jag
Alla försöker göra rätt
Varsågoda, en minut till …
Det kontrollerade pratet
Tveksam till styrkan
Initiativ i skolan

Frågorna i undervisningen
Frågvisa barn
Att väcka frågan
I tal – i skrift
Utveckla frågekulturen
En fråga – unisona svar
Från form till innehåll
Se till skolanknytning
Systematiskt kvalitetsarbete (1)
Utbildning i frågekonst
Att skapa textfrågor
Positivt laddat frågebatteri
Från mening till fråga
Kursplanernas ord och begrepp
Låna böckernas frågor
Lika inför frågorna

Frågor för undervisningen
Hur bakar man en äppelpaj utan äpplen?
En text – en fråga
Frågan – en källa för svar
Frågvisa böcker – ordrika svar
Genom kursplaner och läroplan
Svarslös frågeställare
Frågornas formativa följeslagare
Lärares frågor
Från vad till hur
Frågor utan svar
Svarsalternativ utan lösning
Systematiskt kvalitetsarbete (2)
Sysselsatt med frågor
Strategier för det kommande
Frågan jag önskade att någon ställde
Lätt som en plätt
Den ständiga frågan

Att utveckla undervisningen
En lärares kunskaper
Min första lärares kunskaper
Kunniga berättare
Innehåll utan relation
13 500 lektioner
Pedagogisk iver
I bilen – i trafiken
Relation utan innehåll
Relation och innehåll
Ett glas vatten
Otydlig relation – vagt innehåll

Från en undervisning till en annan
Undervisningsformer
Undervisning präglad av on-off
Kvar på jorden
On-off i korridoren
Distans till innehåll
Undervisning utan kontakt
Att skruva ned energin
Se till det pågående
Fila på momenten
Lektionsstarten
Dilemmat med instruktioner
För mycket information
Kreativitet utan instruktioner
Ge instruktionen till uppgift
Till punkt och pricka rätt
Tid för allt
Att avsluta lektioner

Den ständige läraren
Den pågående undervisningen
Undervisningens ingång
Förberedelser och åter förberedelser
Gemensam och vägledd undervisning
Aktivitet och förhållningssätt
Isbrytarundervisning
Involvera eleven intill
Att hålla undervisningen pågående
Undervisning ger ordning
Rubrik, tre ord, mening, källa och en fet fråga
20 dagar, 300 ord och 100 meningar
Efter lektionen
Fem minuter om muskelmassa
Fem minuter om plats och egenskaper
Fyra minuter om en död hund
Att utmana det man kan för det man vill

Att underhålla lärares lärande
Att lära mot sin vilja
Lära av tvång
Med relation kommer innehåll
Initiativ och vilja
Inte person – utan innehåll
Timeout
Tre stationer för samtal om lärande
Station 1: Det nya och grad av deltagande
Station 2: Pröva och medverka
Station 3: Det integrerade och grad av påverkan
Återblick
De pedagogiska frågorna

Effekter av affekter
Ta vara på förvåningen
Förvåning – en formativ vink
Ursäkta uppdraget
Frågor till professionen
Allt annat än gäspa
Omvärderingen
Känsliga hinder
Att skydda alla genom att ta över

Saklighet och kreativitet
Paradigmskiften
Med varm saklighet

Litteratur

Din bok har lagts till i varukorgen