Det värdeskapande lärandet går ut på att hitta verkliga mottagare för det man skapar i klassrummet. Maria Wimans elever har bland annat hjälpt barnsoldater, läst sagor för förskolebarn, intervjuat pensionärer, agerat bokrecensenter och räddat sin favorit-tv-serie från nedläggning. I grunden ligger ett medvetet arbete med relationer, tydliga frågor och mål. Elevernas motivation ökar med detta inkluderande arbetssätt, där var och ens arbete är viktigt på riktigt.

Högstadielärare i svenska och SO i Huddinge utanför Stockholm. Författare till Värdeskapande lärande (2019). Hennes vassaste knep och roligaste exempel från klassrummet varvas här med forskning om motivation och värdeskapande studier.

 

INNEHÅLL

VÄRDESKAPANDE LÄRANDE
För vem?
Världens roligaste jobb
Ett inkluderande arbetssätt
De berömda bollarna i luften
Inkludering
Grit – driv och jävlar anamma
Tips för att skapa mer driv
Mindset

BEDÖMNING
Sänka garden
Lärarens förlängda arm
Lärartyper och formativ bedömning

VIKTIGT PÅ RIKTIGT – EXEMPEL PÅ PROJEKT

RELATIONER OCH TILLIT
Känsla av sammanhang
Prosocialt beteende
Arbetsbeskrivning
Begriplighet
Lärgemenskap

VÄRDESKAPANDE LÄSNING
Läslusten och skolan
Social läsning
Inre och yttre motivation
Läsande förebilder och läshundar
Skriv till författaren
Tips på läsprojekt
Läsning, internet och källkritik
Tips på källkritiska projekt

IBLAND GÅR DET SNETT
Storm på Twitter
Läxan jag lärde
Sist men inte minst

Referenser
Bildförteckning

Din bok har lagts till i varukorgen