Så blir elevassistenten redo för uppdraget

– en grundläggande halvdag med kunskap och verktyg

På 3,5 timmar får du:

  • Genomgång av läroplanens två första delar om skolans värdegrund och uppdrag
  • Fördjupande kunskaper för att kunna stötta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Lära dig hur du kan arbeta med lågaffektivt bemötande

Om kursen

Elevassistenter har betydelse för att göra undervisningen tillgänglig för alla elever med avstamp i styrdokumenten. De hjälper elever som har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter samt olika typer av funktionsnedsättningar. Den här koncentrerade halvdagskursen ger elevassistenten en grund att stå på för att kunna ta tag i arbetsuppgifter i ett varierat uppdrag som många gånger är svårt och komplext.

Innehåll

Styrdokumenten visar vägen för elevassistenten

Kursen går igenom läroplanens två första delar om skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. Samtidigt ges en rad exempel på hur läroplanen kan tillämpas för att hjälpa elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen.

 

Om elever med funktionsvariationer i anpassad undervisning

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och autismspektrumtillstånd kan påverka förmågan att koncentrera sig och att förstå sociala koder. Kursdeltagarna får även verktyg för att använda denna kunskap i syfte att anpassa undervisningen till elever med funktionsvariationer.

 

Mötet mellan elev och elevassistent

Här får man som deltagare insikt i hur man kan använda sig av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik för att hantera problemskapande beteenden. Kursen lyfter även exempel på hur viktigt det är att arbeta proaktivt och kompensatoriskt genom att utveckla förutsättningarna för en anpassad lärmiljö och ett gott elevbemötande.

Halvdags kurs

Under 3,5 timmar leds du som kursdeltagare av en fortbildare med spetskompetens inom just arbetet för elevassistenter inom grundskolan. Allt sker live och du får ta del av presentationen i efterhand.

Målgrupp

Elevassistenter i grundskola.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Livesänd
ONLINE, 1 oktober 2024
Kl 13.00-16.30 | 950 kr exkl moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Digital kurs
- snabb, live & grundläggande