Undervisa så att läsningen blir givande och bestående

– läsning i skolans alla ämnen, årskurs 4-9

Den här fortbildningen är för kollegiet som vill ha konstruktiv och praktisk insikt om vad läsning, läsinlärning och läsförståelse innebär. Med rätt kunskap och passande metoder är det möjligt att tillsammans påverka och förändra den negativa trend inom läsförmåga som finns.

Välkomna till en utbildningsdag som höjer både din och dina elevers läskompetens!

Forskning visar att eleverna behöver hela grundskolan och alla skolans ämnen för att kunna gå ”från att lära sig att läsa till att läsa för att lära sig”.

Det handlar om att ta eleverna vidare i sin läsning, när de har knäckt läskoden och fortfarande behöver vägledning för att utveckla läsningen. Det handlar också om att skapa tillfällen som övar på att läsa olika typer av texter. Våra elever behöver god läskondition, läsupplevelser och lust att läsa. Hur gör vi det över hela skoldagen och under alla lektioner?

 

Var med och skapa förutsättningar för en läsande generation!

Innehållet lyfter läsfrämjande insatser

  • Vad forskning och studier visar inom läsglädje och litteracitet (förmågan att läsa och skriva) i skolans alla ämnen
  • Lässtrategier och språkutvecklande arbetssätt i skolans alla ämnen
  • Förutsättningar för alla elever att träna för att nå ”läskondition” och hur den sortens undervisningsaktiviteter skapas
  • Om ansvaret för elevernas litteracitet och språkutveckling i alla skolans ämnen

Arbete i kollegiet

  • Reflektion över egen verksamhet, nuläge och utmaningar
  • Samtal utifrån jämförelse och analys
  • Utveckla tips- och verktygslåda som läsande förebild

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Malmö, 17 oktober 2024
09.00 - 16.30 | 3 850 kr exkl moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 23 oktober 2024
Kl 09.00-15.30 | 3 450 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 29 april 2025
09.00 - 16.30 | 3 850kr exkl moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 9 maj 2025
Kl 09.00-15.30 | 3 450kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vill ni att vi kommer till er skola?
Boka kursen som uppdrag.

Boktips från Lärarförlaget

Språk- och kunskapsutveckling i årskurs 4-9. Klassrumsnära exempel. 
Läs mer om boken och antologins författare här>>