Inspirationsföreläsning för grupper

Inspirera!

Utvalda föreläsare ger nya perspektiv!

Inspirationsföreläsningar för dig som söker det där lilla extra. Ett utmärkt alternativ för större grupper, som en del av kommunövergripande satsningar t ex eller uppstartsdagar på den egna skolan. 

Det digiloga klassrummet

- varierande, motiverande och inkluderande undervisning

Inspireras av Helen Larssons digiloga undervining och hör henne berätta hur hon mixar analoga och digitala verktyg så att det blir en naturlig del i undervisningen på ett sätt som skapar inkludering, individualisering, variation och motivation. 

 

En god lärmiljö för alla - konsten att hantera övergångar i skolan

En inspirationsföreläsning med Anna Borg

Varför är det viktigt att arbeta med övergångar i skolan? Vad menas egentligen med en övergång och hur kan man utveckla arbetet med övergångar på ett systematiskt sätt?

I den här inspirationsföreläsningen får du svar på frågorna tillsammans med tips på fungerande strategier.

Professionalism i bedömningsarbetet

Föreläsningen som påverkar alla som jobbar i skolan!

Utifrån forskning och erfarenheter av att ha arbetat med professionsutvecklande arbete tillsammans med lärare och rektorer kommer Larissa Mickwitz att lyfta några centrala frågor av betydelse för ett professionellt bedömningsarbete och skolans utvecklingsarbete.

Pojken med extra allt

– hur lärare kan möta adhd och autism

Den här föreläsningen ger er ett unikt inifrån perspektiv på hur det är att gå i skolan som elev med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf). Alexander Skytte är lärare, författare och känd för många genom bloggen Bokstavspedagogen – och har själv diagnoserna adhd och autism.

Lyckas med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

– öka era elevers ämneskunskap genom språkutveckling

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i korthet

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär en undervisning som ger alla elever förutsättningar till lärande och utveckling oavsett deras språkliga erfarenheter. Det handlar om att utforma en undervisning där språk och innehåll integreras så att språket utvecklas parallellt med ämneskunskaperna.

NPF

- Så hanterar vi beteendeproblematik i skolan

Välkommen att boka en inspirationsföreläsning om att förebygga ohälsa och hinder i lärandet för elever med NPF-problematik. 
Du kommer att få hjälp att se viktiga signaler som dessa elever sänder ut och att tolka beteenden som ofta är stressande för både elev och lärare. Du får också konkreta verktyg för att anpassa skolvardagen så att den fungerar bättre för alla.

Samverkan

Skola och fritidshem - för bättre måluppfyllelse

  • Hållbar samverkan – det här vinner vi
  • Så får vi samspelet att fungera
  • Gemensam syn på elevens hela dag


Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti