LGR22

Bedömning och betyg i praktiken

– så får vi likvärdighet i verksamheten

Lär dig att:

 • Vad innebär ett professionellt bedömningsarbete?
 • Vilka ramfaktorer påverkar min undervisning, bedömning och betygsättning?
 • På vilket sätt förändras mitt bedömningsarbete med en ny läroplan?
 • Hur genomför jag en återkopplande dialog som utvecklar mina elever?
 • Vad behöver jag tänka på för att skapa rättvisa och likvärdiga bedömningssituationer?

 

 

Om fortbildningen

Fortbildningen ger dig nycklar för att ta dig vidare i arbetet med att stimulera, identifiera och ge återkoppling på elevens kunskapsutveckling. Med en medveten bedömarkompetens kan vi minska prestationsstressen hos våra elever – och öka lärandet.

I klassrummet innebär den nya läroplanen att ämnets karaktär och det centrala innehållet lyfts fram tydligare, vilket är en tankevända jämfört med Lgr11 där bedömningsgrunder ofta blev utgångspunkten för planering och undervisning. Den här kursen ger dig verktyg för att anpassa och utveckla din bedömning och betygsättning utifrån de nya förutsättningarna med sikte på likvärdighet och skolframgång.

Bedömarkompetens i en likvärdig skola

Vi behöver hitta en balans mellan styrdokument, undervisning och det vi bedömer. Bedömning är en myndighetsutövning, och ska vara rättssäker och likvärdig. Du behöver utveckla en bedömarkompetens där du är medveten om hur och vad du undervisar och bedömer, och koppla det till den utveckling som du ser i ditt klassrum. I den här kursen får du kunskap om hur du stärker ditt professionella bedömningsarbete.

 • Utvärdering och kvalitetssäkring i bedömningspraktik och undervisning – systematiskt kvalitetsarbete.
 • Bedömning och betygssättning som verktyg för lärande, utveckling och skolframgång.

Bedömning med fokus på utveckling och lärande

Formativ dialog utifrån vår bedömarkompetens är ett av de verktyg vi kan använda för att öka elevernas lärande och skolframgång. Du får konkreta tips och metoder för att genomföra undervisning och bedömning med styrdokumenten som ramverk. Du får veta hur det som är nytt i läroplanerna påverkar din undervisning och bedömning, och vad som skiljer sig åt från tidigare bedömningspraktik och betygsättning.

 • Exempel på hur du använder din bedömarkompetens för en likvärdig bedömning och betygsättning.
 • Att bedöma det som undervisats eller bedöma det som läroplanerna beskriver – vilken är skillnaden?

Praktiska tips och modeller

 • Så använder du olika ramfaktorer vid undervisning, bedömningsarbete och betygsättning.
 • Att stärka det professionella bedömningsarbetet – tips och metoder.
 • Bedömningspraktik med fokus på utveckling och lärande – så kan du göra.
 • Konkreta exempel på hur du bedömer och återkopplar utifrån den nya läroplanen.
 • Modeller och metoder för att kommunicera med dina elever kring bedömning och betyg i en formativ dialog.

Målgrupp: Lärare och rektorer i grundskola.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Gå denna fortbildning som heldagskurs?

För en eller få deltagare rekommenderar vi att gå denna fortbildning som heldagskurs, på plats på aktuell ort eller som digital, livesänd, kurs. 

Heldagskurs >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti