Lärande och undervisning

Differentierad undervisning

– inkluderande och effektiv undervisning

Lär er att:

  • Planera för en differentierad undervisning
  • Arbeta differentierat i klassrummet
  • Förbättra, bearbeta och utvärdera undervisningen

Är du en av många lärare som känner att tiden inte alltid räcker till för både planering, genomförande och utvärdering av undervisning? Är du en av många lärare som känner att alla elever inte alltid hänger med? Tanken på att inkludera alla kan låta stressig och tidskrävande. Med hjälp av en undervisning som är differentierad sparar du tid och utvecklar elevers lärande på deras nivå. Låter det enkelt? Faktum är att det är enkelt. Kursen leder dig genom planering, genomförande och utvärdering av undervisning med handfasta tips på hur du kan börja differentiera din undervisning redan idag!

 

Under fortbildningen undersöker vi

Hur planerar du en differentierad undervisning?

För att främja elevers lärande behövs en tydlig och välplanerad undervisning. När du skapar en differentierad undervisning gynnar du inte bara eleverna utan effektiviserar din egen arbetstid och hinner med mer. I lugn och ro kan du ta dig igenom ett projekt, från planering till avslut och utvärdering. Du får under fortbildningen exempel på hur en differentierad lektionsplanering kan se ut och får även tillfälle att själv börja skapa din egen planering.

Hur arbetar du differentierat i klassrummet?

Mycket går att planera men inte allt. Vi behöver utveckla ett differentierat förhållningssätt för att kunna bemöta elever i klassrummet också. Hur börjar du din lektion på ett differentierat sätt? Och avslutar? Tydliga strukturer främjar lärande och skapar trygghet men i en differentierad undervisning ska du också vara beredd på att kunna variera undervisningen i klassrummet. Hur går variation och struktur ihop egentligen? Fortbildningen ger dig kunskap om hur detta kan gå till samt hur du kan använda olika resurser i klassrummet för en mer differentierad undervisning.

Hur förbättrar, bearbetar och utvärderar du undervisningen?

Undervisning är en föränderlig process. Den behöver servas med jämna mellanrum för att kunna passa alla elever. Har jag alla med mig? Uppfylldes lektionsmålet? Hur fungerar grupparbetet? Under fortbildningen får du med dig verktyg till undervisningsservicen!

Målgrupp

Lärare och rektorer i grundskolan.

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka...

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Aktuellt och väl förankrat
Konkreta tips

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti