Specialpedagogik

Extra anpassningar och särskilt stöd

– vad ska vi göra och hur ska vi göra det?

Lär er att:

  • Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
  • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
  • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning

Utmaningarna är många och medvetna val måste göras

Alla elever i behov av anpassningar eller särskilt stöd ska skyndsamt få detta. Men var går gränsen mellan vanlig och effektiv undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd? Vi behöver tydliggöra vilka elever vi talar om som är i behov av stöd och hur vi utvecklar en skola som låter alla elever få utveckla sin fulla potential. När åtgärdsprogram ska skrivas behöver det vara så tydligt att det blir ett stöd för valet av insatser. Det måste också klargöras vem som är ansvarig för att insatserna blir genomförda och att de följs upp och dokumenteras. Ja, utmaningarna är många och medvetna val måste hela tiden göras! Vi reder ut begreppen, ger dig praktiska lösningar samt ger exempel på anpassningar och särskilt stöd. Under fortbildningen undersöker vi

Var går gränsen mellan ”vanlig” effektiv undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd?

Minnesfunktioner, kognitiva funktioner och exekutiva funktioner påverkar lärandet. Har eleven svårigheter inom dessa områden ger det direkta effekter på vår undervisning och val av anpassningar och stöd. Vi behöver få grepp om vad effektiv vanlig undervisning är för att kunna skilja den från extra anpassningar och särskilt stöd.

Hur kartlägger vi och analyserar elevens behov av stöd?

Innan vi kan inleda arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd måste vi kartlägga vad behovet är. En generell och övergripande insats finns inte utan vi behöver se till varje enskild elev och dess behov av stödåtgärder. Ett elevsamtal syftar till att ge återkoppling till eleven, men framförallt behöver du som lärare få den information som hjälper dig att planera och genomföra undervisningen. Fortbildningen ger dig kunskap om hur kartläggningen genomförs på tre olika nivåer: individ, grupp och organisation.

Hur vet vi att stödet minskar glappet mellan elevens funktionsnivå och skolans krav?

Räcker det med anpassningar i klassrummet? Om inte, måste särskilt stöd sättas in. Vad innebär det? Det blir skillnad på om insatserna handlar om t ex färdighetsträning, psykosociala insatser eller anpassad studiegång. Nu behövs också ett åtgärdsprogram där insatserna beskrivs. Hur ska ett åtgärdsprogram se ut? Hur vet jag att eleven får rätt stöd och i effektiv omfattning? För att kunna veta det måste utvärdering och uppföljning kontinuerligt ske. Fortbildningen ger exempel på hur du kan formulera åtgärdsprogrammet så det blir ett stöd i undervisningen samt ger fördjupad kunskap om olika typer av anpassningar och särskilt stöd.

Målgrupp

Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Aktuellt och väl förankrat
Konkreta tips