Lärande

Hållbart och utvecklingsinriktat rektorskap

– konsten att leda förbättringsarbete och samtidigt skapa en god arbetssituation

Lär dig att:

 • Skapa struktur och bygg kultur som leder till utveckling.
 • Distribuerat ledarskap där fler tar ansvar för helheten.
 • Gör det systematiska kvalitetsarbetet levande under hela läsåret.
 • Skapa förutsättningar för en hållbar arbetssituation för dig som rektor.

Det här är en kurs för dig som är rektor om konsten att skapa hållbar skolutveckling och samtidigt ge förutsättningar för en god arbetssituation för dig själv. Den bidrar till att göra rektorsjobbet hanterbart, hållbart och inspirerande! Här får du verktyg för att utveckla en stabil infrastruktur med en tydlig arbets- och utvecklingsorganisation som främjar en utvecklingsbenägen kultur. Du får också insikter i välfungerande kollegialt lärande och distribuerat ledarskap, där medarbetare tar ansvar för helheten i linje med organisationens behov.

Varför ska du gå på kursen?

Statistik visar att hälften av Sveriges rektorer i åldern 20-59 år lämnar yrket inom 5 år, många lämnar även skolväsendet. Samtidigt pekar forskning på att täta rektorsbyten och instabila ledningsfunktioner får negativa konsekvenser för elevernas resultatutveckling (Jarl, M et al. (2017). Att organisera för skolframgång: Strategier för en likvärdig skola, enligt Skolverkets rapport 2024:1 Rektorsomsättning - en utmaning på många grundskolor).

Dessutom menar bland andra Ulf Blossing att skolutveckling tar 5-8 år. Så om du vill vara rektorn som gör skillnad för organisationens utveckling och för elevernas kunskapsutveckling behöver du skapa förutsättningar för att få skolutveckling att hända genom kultur och struktur som samtidigt bidrar till en hållbar arbetssituation för dig själv.

Fyra moduler

Kursen består av fyra moduler där vi varvar teori och praktisk erfarenhet. Vi utgår från relevant forskning om skolledarskap och skolutveckling och hur forskningen kan tillämpas i den praktiska rektorsverkligheten. Vi har mycket fokus på hur du faktiskt kan få till det i praktiken.

Du kan välja mellan den fysiska kursen där vi under två heldagar arbetar oss igenom modulerna, eller den online som fördelar modulerna under fyra eftermiddagar med lite tid emellan för eget arbete. Oavsett vilket format du väljer får du tillfälle att möta andra rektorer som sitter med samma utmaningar som dig, du får byta erfarenheter och skapa nätverk som kan bli en tillgång inte bara under kursens gång utan också i ditt fortsatta yrkesliv. 

Modul 1: Organisera för skolutveckling

Kultur, struktur och förutsättningar för att leda utvecklingsarbete.

Modul 2: Organisera för kollegialt lärande

Hur du genom ett distribuerat ledarskap kan skapa en lärande organisation med reflekterande praktiker.

Modul 3: Rollen som pedagogisk ledare och mötesledare

Hur du kan leda effektiva möten som skapar engagemang och delaktighet.

Modul 4: Att skapa ett levande systematiskt kvalitetsarbete, samt hålla i och hålla ut i utvecklingsarbetet

Hur SKA kan göras levande under läsåret genom att få alla/fler att äga det, samt förstå både syftet och värdet av SKA.

Under kursen får du lära dig …

 • att skapa struktur och bygga kultur som leder till utveckling av undervisningen, samtidigt som rektorsjobbet blir roligare och du får en bättre arbetssituation.
 • vad som är avgörande för att bygga en hållbar infrastruktur, så att du kan gå från ”akututryckningar” till att i stället kunna fokusera på det som ger störst långsiktig effekt.
 • hur du kan organisera för skolutveckling genom genomtänkta strukturer, forum och grupperingar.
 • hur du kan skapa ett distribuerat ledarskap där fler tar ansvar för helheten, så allt inte hamnar på dina axlar.
 • hur du kan skapa en lärande organisation med arenor för undervisningsreflektioner, kreativitet och nyskapande.
 • hur du kan leda effektiva möten som gör alla engagerade och delaktiga.
 • hur du kan göra det systematiska kvalitetsarbetet levande under hela läsåret så att få fler/alla äger det och förstår både syftet och värdet med SKA.

Målgrupp

Rektorer i grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

 

 

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti