Lärande och bedömning

– ett helhetsgrepp runt vår praktik
 • Att visa kunskaper – metoder och aktiviteter.
 • Bedömning som avstamp för fortsatt utveckling.
 • Reliabilitet och validitet – ändamålsenliga bedömningssituationer.
 • Sätta betyg – styrdokumenten och lärarens friutrymme.
 • Kollegiala metoder för att utvecklas tillsammans.

Aktivt lärande – ett helhetsgrepp på undervisning och bedömning

När vi skapar vår fortbildning arbetar vi nära lärare och forskare. Därför kan vi erbjuda aktuella och praktiknära perspektiv som utgår från såväl teori som beprövad erfarenhet. En erfaren fortbildare leder er genom utvecklingsarbetet. Med hög grad av interaktivitet ges ni möjlighet att fördjupa och aktivera lärandet. Inom fortbildningens ramar är det era behov som styr den riktning ni väljer. Vi utgår från såväl organisatoriskt som individuellt perspektiv och tar ett helhetsgrepp på undervisningsutveckling och kvalitativ bedömning.

Bedömning som process och tillsammansarbete

Det tillsammansarbete vi gör i klassrummet leder fram till olika bedömningssituationer. Vi analyserar hur detta kan se ut i praktiken och ger konkreta metoder och verktyg för att skapa en lärande och hållbar bedömningspraktik. En del i detta handlar om att se bedömningssituationen som ett sätt att utvärdera undervisningen. Bedömer jag det som eleverna har undervisats om, eller finns det ett glapp mellan praktik och teori? Med små medel får vi fler att lyckas!

Del 1

Bygg en gemensam kunskapsbas

Vi stödjer er att utveckla en gemensam kunskapsbas i syfte att nå ett fördjupat lärande och en förbättrad måluppfyllelse.

 • Progression och taxonomi – planera och genomföra undervisning.
 • Bedömarkompetens – från bedömning till betyg.
 • Bedömning som avstamp för fortsatt utveckling.
 • Tillsammansarbete och kollegial utveckling i bedömningsfrågor.
 • Styrdokumenten och lärarens friutrymme.

Del 2

Kollegialt utvecklingsarbete

Vi ger stöd för kollegial samverkan och handleder utvecklingsledare. Genom analys och laborativa metoder arbetar vi tillsammans för att utveckla praktiken. Här jobbar vi med kollegiala samtalsmetoder som utvecklar kvaliteten i skolutvecklingen. Vår fortbildare leder arbetet och ger stöd för era interna processer.

 • Vi undersöker och analyserar för att skapa utveckling och högre måluppfyllelse.
 • Observation av konkreta bedömningstillfällen samt analys och identifiering av utvecklingsområden.
 • Sammanhållet och långsiktigt arbete som utgår från organisationens behov.
 • Kollegiala samtalsmetoder för lärande och utveckling.

Del 3

Klassrumsnära utveckling

Nu tittar vi på elevens lärande och fokuserar på klassrumsnära utveckling av undervisningen. Analysen av relationen mellan elevens lärande och undervisningens innehåll är centralt i denna del av processutbildningen. Långsiktig undervisningsutveckling – hur gör vi?

 • Medveten granskning av den egna verksamheten för en utveckla praktiken.
 • Laborera med strategier och metoder för att utveckla praktiken.
 • Snitsla banan mot måluppfyllelse.

Målgrupp

Betygsättande lärare i grundskolan och den anpassade grundskolan.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti