Specialpedagogik

Specialpedagogisk kompetens i SKA-arbetet

– handledning, analyskompetens och hållbara utvecklingsinsatser
 • Specialpedagogisk kompetens som bidrar i skolutveckling.
 • Konkreta samtalsförslag för handledning som leder till förändring.
 • Stärk din analyskompetens – underlag, utvärdering och uppföljning.
 • Planering och genomförande av hållbara utvecklingsinsatser.

Ta din roll i skolans systematiska kvalitetsarbete till nästa nivå!

Den här fortbildningen ger dig fördjupad förståelse, handfasta verktyg och möjlighet att utveckla din analyskompetens. Efter fortbildningen är du en effektiv medspelare i arbetet med att leda skolans systematiska kvalitetsarbete till framgång.

Mer om fortbildningen

Fortbildningen består av fyra moduler där vi varvar teori och praktisk erfarenhet. Vi utgår från relevant forskning om skolutveckling och hur specialpedagogisk kompetens kan organiseras samt hur forskningen kan tillämpas i vardagen. Vi har mycket fokus på hur du faktiskt kan få till det i praktiken och du får möjlighet att prova på några av de verktyg vi går igenom.

Under dagen får du tillfälle att möta andra som sitter med samma utmaningar som dig, du får byta erfarenheter och skapa nätverk som kan bli en tillgång inte bara under fortbildningens gång utan också i ditt fortsatta yrkesliv. 

Modul 1: Specialpedagogisk kompetens i skolutveckling

 • Översikt över specialpedagogens roll
 • Definition och utveckling av speciallärar- & specialpedagogrollen
 • Traditionell kontext och aktuella trender
 • Specialpedagogisk kompetens som bidrar till utveckling

Modul 2: Strategier för samverkan och kommunikation

 • Kommunikation som ett verktyg för utveckling och lärande
 • Att bygga och underhålla samarbetsrelationer för att främja skolutveckling
 • Handledning som leder till förändring
 • Att leda samtal som påverkar undervisningsmetoder
 • Praktiska exempel och konkreta samtalsförslag

Modul 3: Analyskompetens – verktyg i skolutveckling

 • Att identifiera skolutvecklingsbehov med analys som verktyg
 • Underlag för analys
 • Utvärdering och uppföljning
 • Utvärderingsmetoder för att mäta framsteg och effektivitet
 • Anpassning och justering av strategier baserat på resultat

Modul 4: Genomförande av hållbara insatser

 • Planering och implementering av skolutvecklingsprojekt
 • Utveckla en kultur för kontinuerlig förbättring och självreflektion
 • Användning av feedback för att justera och förbättra arbete

Målgrupp

Specialpedagoger och speciallärare i grund- och gymnasieskolan.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Fortbildare


Ida Necovski
 är leg. lärare, specialpedagog och handledare. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med skolutvecklingsfrågor och utveckling av elevhälsoteam. Tillsammans med Anna Bengtsson och Maria Kempe Ohlsson har hon skrivit flertalet uppskattade böcker, bland annat ”EHM – en modell för elevhälsa” och ”Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan”.  Idag kombinerar hon sin roll som specialpedagog i centrala elevhälsan med att utbilda på universitet och skolor runt om i landet.

 

 

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti