LGR22

Betyg och bedömning enligt Lgr22

– lär dig bemästra de utmaningar vi står inför höstterminen 2022

Lär dig att:

  • Förstå den nya läroplanen, Lgr22
  • Sätta betyg enligt Lgr22
  • Hitta strategier för att undervisningen ska anpassas till Lgr22
  • Använda verktyg för att ge formativ bedömning

Redo för reviderad kursplaner

Från och med höstterminen 2022 börjar nya kursplaner och läroplaner gälla i grundskola, sameskola, specialskola och grundsärskola – Vad har förändrats? Hur ska vi förhålla oss till denna förändring? Vad innebär detta för vårt sätt att undervisa?

I denna kurs kommer du att få mer kunskap kring hur du ska använda den nya läroplanen i din undervisning, bedömning och betygssättning. Hur kan ett formativt förhållningssätt stödja din undervisning och bedömning?  Hur kommer betygssättningen att förändras?

Hur kommer Lgr22 att påverka oss pedagoger och våra elever?

Kursplanerna förändras, kunskapskraven ändrar namn och läroplanen har omformulerats. Vad kommer detta att innebära för vår undervisning och för våra elevers lärande? Vad krävs av oss som pedagoger och vad händer med innehållet i de olika ämnena? Kursen kommer att behandla och besvara ovanstående frågor genom övningar och diskussioner.

Hur kan vi använda oss av formativ i bedömning för att elevers lärande ska öka?

De senaste decenniets forskning har bekräftat det som vi pedagoger länge vetat – formativ bedömning är det som lämpar sig bäst för att utveckla elevers lärande. Vi kommer under kursen testa olika sätt att använda oss av formativa strategier för att lära oss att främja våra elevers kunskapsutveckling.

Hur påverkar det nya i Lgr22 vår betygssättning?

De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. På så sätt vill man bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga och rättvisande betyg. Vi kommer under kursen studera vilka förändringar som ska göras och hur vi som pedagoger bör tänka.

Målgrupp: Lärare och rektorer i grundskola.

Nyfiken?

Klicka på knappen!

Gå denna fortbildning som heldagskurs?

För en eller få deltagare rekommenderar vi att gå denna fortbildning som heldagskurs, på plats på aktuell ort eller som digital, livesänd, kurs. 

Heldagskurs >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti