I Första tiden som lärare delar Maria Wiman med sig av sina bästa råd och beprövade knep till dig som är ny i yrket. Läs om hur du kan lägga upp lektioner, hantera konflikter, bygga relationer och mycket mer. Allt förmedlat med humor, värme och massor av konkreta exempel, från en lärare som alltid står på elevernas sida.

Maria Wiman är lärare i svenska och SO, kolumnist och författare. År 2019 utsågs hon till Sveriges bästa lärare. Hon har tidigare utgivit boken Värdeskapande lärande (Lärarförlaget, 2019).

Innehåll

1. Världens viktigaste jobb
Det kommer alltid en ny lektion
Alla behöver en mentor

2. Rättigheter och skyldigheter
Lärarens mandat i klassrummet
Mobiltelefoner
När ska jag ingripa?
Anmälningsplikt
GDPR
Praktisera värdegrund

3. Relationer och ledarskap
Ett socialt yrke
Vikten av en god relation
Professionell, personlig och privat
Hur arbetar man relationellt?
Läraren som ledare
Att skapa ett gott klassrumsklimat
Vilka tecken letar jag efter?
Trygghet är grunden
Uppmuntra nyfikna elever
Att möta en klass första gången
Gruppidentitet
Elever som stör
Konsten att inte ta åt sig
Elever i konflikt med varandra

4. Undervisa
Ett svårt och underbart samspel
Skolans styrdokument
Läsårsplanering
Lektionsplanering
Lektionsupplägg
Att inleda en lektion
Röstläge och kroppsspråk
Hur gör du entré?
Skapa variation
Lyhörda frågor
Avsluta en lektion
Klassrumsmöblering
Förenkla vardagen

5. Motivera mera
Föreställa sig resultatet
Yttre och inre motivation
Mindset
Elevens syn på sig själv
Grit
Vad berömmer du?
Grit i klassrummet
Värdeskapande lärande
Elevinflytande

6. Fatta hjärnan
Lärande kräver trygghet
Den unga hjärnan
Tänka och minnas
Att hjälpa minnet i klassrummet
Använd hormonerna
7. En inkluderande skola
Inkludering i samarbete
Olika definitioner av inkludering
Skollag och elevhälsa
Diagnoser
Extra anpassningar och särskilt stöd
Lärarens syn på eleven
Anpassningar för alla

8. Föräldrar och skolan
Relationen till hemmet
Att sätta gränser
Mejla eller ringa
Metoder för samtal
Besvärliga möten
Arga föräldrar
Föräldrar i grupp

9. Välkommen till drömjobbet – minus bullar
Några ord på vägen

Litteratur

Din bok har lagts till i varukorgen