Konferens

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas.

Målgrupp:
Förstelärare i grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildningen

Förstelärarnas rikskonferens 2024

– för lärare med uppdrag att leda lärares lärande

STOCKHOLM 11 APRIL  |  ONLINE 11 APRIL  |  MALMÖ 14 MAJ 

 • Undervisningsutveckling som ger effekt på både lärares och elevers lärande.
 • Så leder du en samtalspraktik som stöttar lärandet i kollegiet.
 • Våga äga ledarskapet – ta kommandot i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
| Malmö | ONLINE | Stockholm
Målgrupp:
Lärare åk 6- 9 och gymnasieskolan

Det polariserade klassrummet

– kontroversiella frågor i skola och undervisning

STOCKHOLM 9 APRIL  | ONLINE 9 APRIL

 • Hur skapar jag fungerande och trygga ramar för att undervisa och bemöta polariserade elevgrupper?
 • Hur bemöter jag konspirationsteorier, påverkanskampanjer och radikala åsikter på ett konstruktivt sätt och hur utvecklar jag elevens förmåga till multiperspektivitet?
 • Hur förhåller jag mig till elever som är i, eller på väg mot det extrema och destruktiva?
 • Hur arbetar jag med frågor om etik kopplat till omvärldsläget?
| ONLINE | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

Lärarnas forskningskonvent 2024

Ett samarrangemang av Sveriges Lärare, Lärarstiftelsen, Göteborgs Universitet och Lärarfortbildning

GÖTEBORG 17 JUNI  | ONLINE 17 JUNI

 • Undervisningsutveckling
 • Livslångt lärande
 • Aktuell praktiknära forskning
 • Dialog och reflektion
 • Nätverkande
| Göteborg | ONLINE
Målgrupp:
Lärare och skolledare som arbetar i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen.

Rikskonferens: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning 2024

Inkludera språkliga perspektiv i alla ämnen

Lärarfortbildning presenterar ytterligare en efterlängtad konferens för dig som vill bredda, fördjupa och konkretisera dina kunskaper inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA).

| ONLINE | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Projektledare-konferenskoordinator

Monica Franc