Konferens

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas.

Målgrupp:
Lärare, pedagoger och skolledare som arbetar i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Rikskonferens: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

– undervisning som stödjer elevernas utveckling och lärande i alla ämnen

En meningsfull och lärorik utbildningsdag för dig som vill få konstruktiva perspektiv på den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen. Välkommen till en heldag med språkfokus! 

| Onlinekonferens live | Stockholm
Målgrupp:
Lärare åk 6- 9 och gymnasieskolan

Det polariserade klassrummet

– kontroversiella frågor i skola och undervisning

ONLINE 9 APRIL - 20 JUNI

  • Hur skapar jag fungerande och trygga ramar för att undervisa och bemöta polariserade elevgrupper?
  • Hur bemöter jag konspirationsteorier, påverkanskampanjer och radikala åsikter på ett konstruktivt sätt och hur utvecklar jag elevens förmåga till multiperspektivitet?
  • Hur förhåller jag mig till elever som är i, eller på väg mot det extrema och destruktiva?
  • Hur arbetar jag med frågor om etik kopplat till omvärldsläget?
| Onlinekonferens inspelad | Onlinekonferens skollicens
Målgrupp:
Lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

Lärarnas forskningskonvent 2024

Ett samarrangemang av Sveriges Lärare, Lärarstiftelsen, Göteborgs Universitet och Lärarfortbildning

GÖTEBORG 17 JUNI  | ONLINE 17 JUNI

  • Undervisningsutveckling
  • Livslångt lärande
  • Aktuell praktiknära forskning
  • Dialog och reflektion
  • Nätverkande
| Göteborg | Onlinekonferens live

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Projektledare-konferenskoordinator

Monica Franc