Konferens

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i gymnasieskolan.

Målgrupp:
Lärare i grund- och gymnasieskolan, förstelärare, specialpedagoger och rektorer

Undervisningsstrategier

– organisera ditt klassrum för lärande och utveckling

Med utgångspunkt i forskning och praktiknära exempel visar Undervisningsstrategier 2022 hur vi skapar förutsättningar för eleverna som gynnar såväl kunskapsutveckling som mående. Eftersom välbefinnande är centralt för motivation är dagen fylld av verktyg för det lärande klassrummet: återkoppling, minnestekniker och premisser för att nå drivkraft.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc