Konferenser för dig som arbetar i gymnasieskolan

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att våra deltagare får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i gymnasieskolan.

Målgrupp:
Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens 2018

- Hur ökar vi likvärdigheten på den egna skolan genom kollegialt lärande?
Det är ingen hemlighet att förutsättningarna för elevers lärande ser olika ut i olika klassrum. Många studier visar att skillnaderna inom skolor ofta är större än skillnaderna mellan skolor. Vi vill att det ska spela mindre roll i vilken klass en elev hamnar för att få en likvärdig utbildning. 
Malmö | Stockholm | Umeå
Målgrupp:
Specialpedagoger

Specialpedagogen spelar roll

- hur kan vi stärka det specialpedagogiska uppdraget i skolutvecklingen?

Skolan missar en möjlighet om specialpedagogens kunskaper och erfarenheter inte tas tillvara när vi utvecklar det pedagogiska arbetet. Vi specialpedagoger behöver därför bli bättre på att förtydliga vårt uppdrag och våga kliva in i fler utvecklingsprocesser. Kom på konferens och få verktyg för att stärka din roll!

Stockholm
Målgrupp:
Gymnasielärare i svenska

Fördjupningsforum för gymnasielärare i svenska

Vårt årliga fördjupningsforum för gymnasielärare i svenska där vi djupdyker i en specifik frågeställning.
Stockholm
Målgrupp:
Gymnasielärare i matematik

Fördjupningsforum för gymnasielärare i matematik

Vårt årliga fördjupningsforum för gymnasielärare i matematik där vi djupdyker i en specifik frågeställning.
Stockholm
Målgrupp:
Gymnasielärare i historia

Fördjupningsforum för gymnasielärare i historia

Nyhet bland våra årliga fördjupningsforum är Fördjupningsforum för gymnasielärare i historia där vi djupdyker i en specifik frågeställning.
Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc