Konferenser för dig som arbetar i gymnasieskolan

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att våra deltagare får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i gymnasieskolan.

Målgrupp:
Lärare och skolledare i gymnasieskolan

Elevmotivationsdagen

- gör det som gör skillnad

Tänk om vi kunde få varje elev att känna att allt går att lära sig. Nu ska den där tanken bli till handling. Välkommen till en konferens för lärare i grundskolan där vi djupdyker i allt som har med motivation att göra.

Stockholm
Målgrupp:
Gymnasielärare i svenska

Fördjupningsforum för gymnasielärare i svenska

Utmana, utveckla och vidga – ett svenskämne som förenar skolans kunskaps- och demokratiuppdrag
Är du redo för en viss utmaning och ett tuggmotstånd när det gäller förgivettagna perspektiv? Årets program är framtaget av Katarina Lycken Rüter.
Stockholm
Målgrupp:
Gymnasielärare i matematik

Fördjupningsforum för gymnasielärare i matematik

Utveckla undervisningen genom programmering
Vi bemöter de nya kraven kring programmering i matematikkurserna och får nya kunskaper om hur programmering som digitalt verktyg kan utveckla matematikundervisningen.
Stockholm
Målgrupp:
Gymnasielärare i historia

Fördjupningsforum för gymnasielärare i historia

Genom att då och då lyfta blicken, ovanför historieböckerna, för att förstå vår egen samtid med hjälp av historien. Då kan historien på allvar bli användbar och relevant.
Stockholm
Målgrupp:
Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens 2018

Tack för i år!

Nu är Förstelärarnas rikskonferens slut för denna gång. Vi ses igen 2019. 

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc