Konferenser för dig som arbetar i gymnasieskolan

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i gymnasieskolan.

OBS! Fram till och med mars så erbjuder vi endast digitala konferenser p g a smittläget.

Målgrupp:
Lärare i årskurs 4-9 och gymnasieskolan, förstelärare, specialpedagoger och rektorer

Undervisningsstrategier

– från forskning till framgångsrik undervisning
  • Kamrateffekter – så påverkar elever varandras tänkande och lärande
  • Metoder för en språkutvecklande undervisning i alla ämnen
  • Motiverande undervisning i fysiska och digitala klassrum
  • Klassrumsledarskap som främjar studiero
Digital konferens | Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens SPECIAL

Årets viktigaste mötesplats för alla förstelärare i skolan
Få viktig påfyllning av kunskap, verktyg och handlingskraft i relation till olika teman som direkt knyter an till förstelärarens specifika uppdrag.
Digital konferens

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc