Konferenser för dig som arbetar i gymnasieskolan

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att våra deltagare får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i gymnasieskolan.

Målgrupp:
Lärare i grund- och gymnasieskolan

Kontroversiella samhällsfrågor i undervisningen

– bli säkrare på att ta de tuffa samtalen

Det finns frågor som väcker starka känslor och som skapar pedagogiskt komplexa situationer. Lärare ska grundlägga och sprida demokratiska ideal, men hur ska demokratiuppdraget bli en del av kunskapsuppdraget? Hur kan undervisningen utformas? 

Stockholm
Målgrupp:
Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens 2019

Det dubbla ledarskapet – lärande för elever och för kollegor
Förstelärarnas rikskonferens 2019 fokuserar på hur förstelärare kan utveckla sitt ledarskap för ökat lärande för såväl elever som för kollegor. Professionellt lärande är nära sammankopplat med den egna undervisningen och att lärare gemensamt arbetar i en undersökande och kunskapsbildande cykel för att förbättra undervisningen. Allt med syfte att utveckla elevers lärande.

Varmt välkommen till konferensen som precis som tidigare år går från ord till handling!
Stockholm | Malmö
Målgrupp:
Lärare och skolledare i grund- och gymnasieskolan, samt speciallärare och specialpedagoger

NPF-säkrad lärmiljö - Göteborg

- vad ska vi göra och hur ska vi göra det?

De skolor som lyckas med att skapa en tillgänglig lärmiljö gör det genom att sätta eleven i centrum. Vi kan göra stor skillnad också med små medel. Välkommen till en konferens där vi ställer frågan "gör vi rätt saker?"

Göteborg
Målgrupp:
Lärare och skolledare i grund- och gymnasieskolan, samt speciallärare och specialpedagoger

NPF-säkrad lärmiljö - Malmö

- vad ska vi göra och hur ska vi göra det?

De skolor som lyckas med att skapa en tillgänglig lärmiljö gör det genom att sätta eleven i centrum. Vi kan göra stor skillnad också med små medel. Välkommen till en konferens där vi ställer frågan "gör vi rätt saker?"

Malmö
Målgrupp:
Specialpedagoger

Specialpedagogen spelar roll

- utveckla och fördjupa din handledningskompetens

Vi specialpedagoger kan inte vänta på att få möjligheter att handleda. Vi måste visa vägen och utnyttja vår kompetens för samtal för att smyga in en förändrad syn på handledning och på effekterna av handledningen. Kom och ta ett stort kliv framåt tillsammans med andra utvecklingssugna specialpedagoger.

>> Kombierbjudandet 5995 kr (exkl moms) vid bokning av Specialpedagogen spelar roll och NPF-säkrad lärmiljö i Göteborg. 

Göteborg | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc