Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i gymnasieskolan.

Målgrupp:
Lärare i årskurs 4-9 och gymnasieskolan, förstelärare, specialpedagoger och rektorer

Undervisningsstrategier

– från forskning till framgångsrik undervisning
  • Kamrateffekter – så påverkar elever varandras tänkande och lärande
  • Metoder för en språkutvecklande undervisning i alla ämnen
  • Motiverande undervisning i fysiska och digitala klassrum
  • Klassrumsledarskap som främjar studiero
| Digital konferens | Göteborg
Målgrupp:
Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens SPECIAL

Vårens konferens var mycket uppskattad och vi är glada över att kunna ge dig en ny chans att ta del av konferensen

Vi hoppas kunna ses fysiskt och planerar för att samlas på plats – men givetvis fortsätter vi erbjuda digital konferens som alternativ. Välj det som passar dig bäst!

82 % av deltagarna rekommenderar andra förstelärare att gå på konferensen.
Varmt välkommen!

| Stockholm | Digital konferens
Målgrupp:
Specialpedagoger och speciallärare

Uppdrag: Specialpedagogik

- Med mod, kunskap och verktyg att leda utvecklingsprocesser

• Specialpedagogik med processkompetens – vad innebär det?
• Modellering – visa vägen till fungerande undervisning
• Utveckla processen runt utredning och särskilt stöd
• Så kan du arbeta med visuell handledning

| Digital konferens | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc