Konferens

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i gymnasieskolan.

Målgrupp:
Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens 2023

Lärardrivet ledarskap och skolutveckling

Studier visar hur skolor utvecklas och blir mer framgångsrika när förstelärare leder utvecklingsuppdrag. Förstelärarnas rikskonferens 2023 sätter därför fokus på hur förstelärare genom utvecklingsarbete kan gynna skolan, kollegiet och verksamheten utifrån läraryrkets kärna – undervisningspraktiken.

| Digital konferens | Göteborg | Stockholm

Dela med dina kollegor!

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc