Att väcka intresse för läsning hos läsovana ungdomar kan vara en utmaning. Men Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, har hittat arbetssätt som eleverna har anammat, vilket ävenåterspeglas i förbättrad läsförståelse och läshastighet. Med en inkluderande och digital undervisning når hon framför allt de elever som upplever läsning som svårt.

Jenny Edvardsson är förstelärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad och undervisar främst elever på yrkesprogram. 2015 fick hon Amy-priset från Myndigheten för tillgängliga medier samt det Pedagogpris som delas ut årligen av Lärarförbundet i Kristianstad. Samma år var hon en av finalisterna till utmärkelsen Guldäpplet.

August-ambassadörerna är speciellt utvalda bloggare och instagrammare som bevakar och skriver om Augustpriset. Jenny Edvardsson, som driver bloggen Jenny på Wendes. Hon ligger också bakom Den digitala bokcirkeln.
August-ambassadörer

Innehåll 

Förord 5 

Inledning 7 

Några centrala utgångspunkter 9

Framgångsfaktorer i min undervisning 15 

Att skapa goda relationer 16

Att arbeta i process och vikten av att modellera 20

Att göra anpassningar 25

Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande 29

Att arbeta med formativ bedömning och återkoppling 32

Att arbeta med autentiska uppgifter 34

Tecken på framgång 35

Att arbeta med skönlitterära texter 37

Chambers modell för boksamtal 37

Langers litterära föreställningsvärldar 55

Skönlitterära lässtrategier 63

Att arbeta med faktatexter 71 

Geras lässtrategier 71

Begrepp och den begreppsliga förmågan 87

Att arbeta med digitala multimodala texter 95 

Multimodala lässtrategier 95

Navigering och informationshantering 102

Att utveckla elevernas IT-kunskap 107

Slutord 109 

Litteratur 111

Din bok har lagts till i varukorgen