Psykologi för klassrummet

I boken Psykologi för klassrummet visar de två skolpsykologerna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin på vilka perspektiv och kunskaper psykologin har att erbjuda. Med utgångspunkt i fallbeskrivningar av klassrumssituationer presenterar författarna forskning och teorier om exempelvis anknytning, elever i konflikt, strategier för att bemöta föräldrar samt om motivation och gruppsykologi. De ger samtidigt exempel på hur den psykologiska kunskapen kan översättas i pedagogisk praktik.

Innehåll

Förord

Inledning
1. Känslornas psykologi
2. Anknytning och nya relationsmodeller
3. Lärande och motivation
4. Lärande och en känsla av sammanhang
5. Att lära är läskigt
6. Elever i konflikt
7. Föräldrar i konflikt
8. Att forma en elevgrupp
9. En känslokompetent skola
10. En elevhälsa som stödjer målen
Litteratur

Din bok har lagts till i varukorgen