Vad är yrkesdidaktik? Hur ser yrkesämnenas didaktik ut? Tolv lärare på gymnasieskolans yrkesprogram som bedrivit egna licentiatstudier belyser här, tillsammans med några forskare, hur yrkesdidaktik kan ta form i en svensk kontext. Författarna lyfter viktiga aspekter av yrkeslärares arbete, så som bedömning, yrkesidentitet och relationen mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen.

Med sin bredd vill Yrkesdidaktikens mångfald synliggöra kunskapsområdet yrkesdidaktik för såväl yrkesverksamma lärare och skolledare på yrkesprogrammen som för yrkeslärarprogrammets studenter, lärarutbildare och handledare.

Antologin är ett resultat av en forskarskola i yrkesämnenas didaktik, där flera lärosäten samverkat. Redaktörer för antologin är Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, Viveca Lindberg, docent i didaktik och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet samt Gun-Britt Wärvik, docent i pedagogik och lektor vid Göteborgs universitet.

Innehåll

1. Introduktion – Viveca Lindberg, Andreas Fejes & Gun-Britt Wärvik

2. Vad är ett yrkesämne? – Viveca Lindberg & Gun-Britt Wärvik

3. Simuleringsaktiviteter i metodrum – Ingela Leibring

4. Entreprenörskap i hantverksprogrammet – Jessica Wallin & Andreas Fejes

5. När eleverna äger kunskapen – Ola Lindholm

6. Att bygga sig till kunskap – Magnus Fjellström

7. Reflektion genom digital dialog – Gunilla Berg Christoffersson

8. Tid för handledning – Åsa Mårtensson & Per Andersson

9. Lärares samverkan för yrkeskunnande – Maria Christidis & Viveca Lindberg

10. Matematik för yrkeskunnande – Karolina Muhrman

11. Återkopplingspraktiker i frisörutbildningen – Anna Öhman

12. Bedömning för yrkeslärande – Martina Wyszynska Johansson & Per-Olof Thång

13. Yrkeslärares kompetensutveckling – Susanne Köpsén & Per Andersson

14. Lärande identiteter i frisörutbildningen – Eva Klope

15. Yrkesdidaktik och bildning – Ruhi Tyson

16. Yrkesdidaktiska vägval – Ingrid Carlgren

17. Yrkesdidaktisk forskning in i framtiden – Andreas Fejes, Viveca Lindberg & Gun-Britt Wärvik

Din bok har lagts till i varukorgen