Specialpedagogisk kompetens i SKA-arbetet

– handledning, analyskompetens och hållbara utvecklingsinsatser
 • Specialpedagogisk kompetens som bidrar i skolutveckling.
 • Konkreta samtalsförslag för handledning som leder till förändring.
 • Stärk din analyskompetens – underlag, utvärdering och uppföljning.
 • Planering och genomförande av hållbara utvecklingsinsatser.

Ta din roll i skolans systematiska kvalitetsarbete till nästa nivå!

Den här kursen ger dig fördjupad förståelse, handfasta verktyg och möjlighet att utveckla din analyskompetens. Efter kursen är du en effektiv medspelare i arbetet med att leda skolans systematiska kvalitetsarbete till framgång.

Fortbildare

Ida Necovski är leg. lärare, specialpedagog och handledare. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med skolutvecklingsfrågor och utveckling av elevhälsoteam. Tillsammans med Anna Bengtsson och Maria Kempe Ohlsson har hon skrivit flertalet uppskattade böcker, bland annat ”EHM – en modell för elevhälsa” och ”Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan”.  Idag kombinerar hon sin roll som specialpedagog i centrala elevhälsan med att utbilda på universitet och skolor runt om i landet.

Mer om kursen

Kursen består av fyra moduler där vi varvar teori och praktisk erfarenhet. Vi utgår från relevant forskning om skolutveckling och hur specialpedagogisk kompetens kan organiseras samt hur forskningen kan tillämpas i vardagen. Vi har mycket fokus på hur du faktiskt kan få till det i praktiken och du får möjlighet att prova på några av de verktyg vi går igenom.

Under dagen får du tillfälle att möta andra som sitter med samma utmaningar som dig, du får byta erfarenheter och skapa nätverk som kan bli en tillgång inte bara under kursens gång utan också i ditt fortsatta yrkesliv. 

Modul 1: Specialpedagogisk kompetens i skolutveckling

 • Översikt över specialpedagogens roll
 • Definition och utveckling av speciallärar- & specialpedagogrollen
 • Traditionell kontext och aktuella trender
 • Specialpedagogisk kompetens som bidrar till utveckling

Modul 2: Strategier för samverkan och kommunikation

 • Kommunikation som ett verktyg för utveckling och lärande
 • Att bygga och underhålla samarbetsrelationer för att främja skolutveckling
 • Handledning som leder till förändring
 • Att leda samtal som påverkar undervisningsmetoder
 • Praktiska exempel och konkreta samtalsförslag

Modul 3: Analyskompetens – verktyg i skolutveckling

 • Att identifiera skolutvecklingsbehov med analys som verktyg
 • Underlag för analys
 • Utvärdering och uppföljning
 • Utvärderingsmetoder för att mäta framsteg och effektivitet
 • Anpassning och justering av strategier baserat på resultat

Modul 4: Genomförande av hållbara insatser

 • Planering och implementering av skolutvecklingsprojekt
 • Utveckla en kultur för kontinuerlig förbättring och självreflektion
 • Användning av feedback för att justera och förbättra arbete

Målgrupp

Specialpedagoger och speciallärare i grund- och gymnasieskolan.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Livesänd
ONLINE, 18 november 2024
Kl 09.00-15.30 | 3 450kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Fler kurser för lärare i gymnasieskolan >>

Miniintervju med fortbildaren

Ida Necovski

 

På vilket sätt ser du att den specialpedagogiska kompetensen kan bidra i det systematiska kvalitetsarbetet?
Den specialpedagogiska kompetensen kan bidra i det systematiska kvalitetsarbetet genom unika insikter och specifik kunskap om att identifiera och möta individuella behov hos elever. Genom att använda denna kunskap som avstamp, eller utgångspunkt, kommer skolans systematiska kvalitetsarbete beröra angelägna frågor för alla medarbetare, inte bli ett vid-sidan-av-spår som inte ger avtryck i vardagen.

Vad ska specialpedagogen/specialläraren tänka på för att den specialpedagogiska kompetensen ska bidra på bästa sätt?
För att den specialpedagogiska kompetensen på bästa sätt ska kunna göra nytta i skolutvecklingsarbetet behöver specialpedagogen/specialläraren balansera sitt arbete. En balans som handlar om att vara i både operativt och strategiskt arbete samtidigt. Det handlar å ena sidan om att ta reda på vilka elevers individuella behov är och stödja dessa elever och samtidigt, å andra sidan använda denna kunskap i skolans övergripande kvalitetsarbete. Självklart i samarbete med lärare och skolledning.