Kom igång med AI och ChatGPT

ChatGPT som didaktiskt verktyg

– använd AI praktiskt i undervisningen
  • Vad är AI och hur kan du som lärare använda det?
  • ChatGPT som didaktiskt verktyg och samarbetspartner i undervisningen
  • ChatGPT som stöd för elever, på ett ansvarsfullt och etiskt sätt
  • Workshop där du övar, prövar och praktiskt tillämpar.

Nya möjligheter för dig som lärare och nya möjligheter för dina elever

I en värld där avancerad AI-teknologi finns skapas både möjligheter och utmaningar. För att kunna använda dig av den nya tekniken – och dra fördel av den – behöver du förstå den. Det handlar om att du och dina elever ska kunna använda tekniken på ett ansvarsfullt och utvecklande sätt.

Thomas Edwall och Peter Zackariasson ger dig konkreta och praktiska exempel på hur du kan använda ChatGPT före, under och efter lektionen. Olika pedagogiska användningsområden diskuteras och du får hands-on exempel på olika promptar. De har själva utforskat och använt den nya tekniken i klassrummet – och identifierat metoder och strategier för att hantera den.

Under utbildningen får du möjlighet att interagera med duktiga kursledare som inte bara föreläser utan och visar och ger dig möjlighet att själv pröva att tillämpa ChatGTP utifrån dina behov och ämnesperspektiv. På så sätt får du hjälp att direkt komma igång eller utveckla din användning av AI i undervisningen.

Låt ChatGPT bli ett verktyg och en samarbetspartner i klassrummet!

Ny teknik – nya möjligheter

I en värld där avancerad AI-teknologi har slagit igenom och börjat påverka samhället behöver vi som lärare själva förstå och kunna använda AI i vår yrkesvardag. Som språkmodell medför AI-verktyget ChatGPT såväl möjligheter som utmaningar för lärare och elever. Vi fokuserar på ChatGPT som didaktiskt verktyg. Hur det fungerar, hur du kan förhålla dig till det som den nya tekniken innebär och hur du som lärare kan dra nytta av möjligheterna med tekniken. Du får också reflektera kring hur dina elever kan nyttja den på ett ansvarsfullt sätt.

Introduktion till ChatGPT och AI

Vi placerar tekniken i ett historiskt sammanhang och gör en enkel omvärldsanalys med fokus på AI generellt och ChatGPT specifikt.  Vi diskuterar pedagogiska användningsområden och konkretiserar med praktiska exempel på olika promptar, den instruktion ChatGPT behöver för att generera respons. Du behöver inga förkunskaper för att delta – alla kan hänga med.

Reflektera och öva med ChatGPT som lärverktyg

Fortbildningen avslutas med en workshop utifrån ChatGPT som didaktiskt verktyg. Kursledarna ger tips och råd så att du direkt kan använda dig av ChatGPT i undervisningen. Du får också förslag på beprövade didaktiska promptar och individuell stöttning i din lärprocess.

Målgrupp

Lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

 

En lustfylld fortbildning om AI utifrån det didaktiska perspektivet där du själv får pröva och utforska
Thomas Edwall är legitimerad lärare och föredragshållare inom didaktik och AI. Han är också undervisande lärare i historia, samhällskunskap, religionsvetenskap, geografi och svenska.
Peter Zackariasson är legitimerad lärare, civilekonom och arbetar som koordinator på Folkuniversitetet. Han är flitigt anlitad som föredragshållare inom ChatGPT.
Tillsammans har de skrivit boken “ChatGPT för lärare: En handbok om AI i undervisningen”.

 

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti