Lärande

Psykisk hälsa och hållbara studier

– så kan du förebygga psykisk ohälsa och stress hos eleverna

Lär er att:

  • Främja elevers hälsa på gruppnivå med fokus på friskfaktorer
  • Stärka känslan av sammanhang (KASAM) för både dig själv och dina elever
  • Fånga upp signaler på ohälsa i tid
  • Använda samtalsmodeller och strategier i mötet med elever med psykisk ohälsa

Hälsa leder till lärande och lärande leder till hälsa

Statistiken visar att andelen elever som upplever stress och psykisk ohälsa stadigt ökar. Skolan har här ett stort ansvar och du som lärare kan göra skillnad med väldigt enkla medel. I den här fortbildningen visar vi hur ett hälsofrämjande arbete kan integreras i undervisningen, hur medvetet arbete med friskfaktorer kan öka elevers motivation och stärka skyddet mot ohälsa. Med utgångspunkt i den vetenskapligt beprövade teorin KASAM (känsla av sammanhang) intar vi ett salutogent förhållningssätt med fokus på det friska och välfungerande.

Under fortbildningen får du kunskaper om psykisk ohälsa och du får lära dig att fånga upp signaler på ohälsa i tid. Du får även med dig verktyg för att bättre förstå elevers behov och förebygga psykisk ohälsa med hjälp av exempelvis krav-kontroll-stödmodellen, samtalsstrategier och behovsinventeringar. Dessutom får du kunskap om hur du som lärare kan arbeta med egna friskfaktorer. Något som kan ses som en självklarhet om vi aktivt ska kunna arbeta professionellt med elevers hälsa inom vårt uppdrag som lärare.

Så arbetar du hälsofrämjande i klassrummet med fokus på friskfaktorer

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet måste ständigt vara levande, i varje klassrum, men ibland är det svårt att veta i vilken ände vi ska börja, vad vi ska göra vad och hur det kan gå till. Och vad är egentligen lärarens roll i relation till elevhälsouppdraget? Här får du kunskapen du behöver för att kunna göra det som gagnar eleverna utan att det tar för mycket tid och engagemang från utbildningsuppdraget. Du får en teoretisk grund och verktyg för att på gruppnivå stärka elevers psykiska hälsa med stöd av KASAM – känsla av sammanhang.

Vad är psykisk ohälsa och hur bemöter du elever i farozonen?

Att livet ibland känns tungt eller stressigt är helt naturligt. Men när har det egentligen gått för långt, när är det dags att agera? Under fortbildningen får du fördjupade kunskaper om psykisk ohälsa för att bättre förstå vad som är psykisk ohälsa och vad som är naturliga reaktioner på en påfrestande livssituation. Du får lära dig mer om hur du upptäcker och bemöter elever i farozonen. Genom den konkreta krav-kontroll-stödmodellen får du med dig ett handfast verktyg att använda i mötet med dina elever.

Att samtala med elever – konkreta verktyg, strategier och samtalsmodeller

Som lärare är du skolad att tala till en grupp elever, men att tala med elever är något vi inte är lika vana vid. Att ta oss tid att lyssna. Det är en investering som kan ge stor utdelning. Korta och spontana samtal kan leda till att ett stort antal formella möten försvinner från din agenda. Här får du lära dig konkreta samtalsverktyg, modeller och strategier för att föra dessa samtal samt hur du kan göra en informell behovsanalys kopplad till elevens studier.

Stärk din egen hälsa med stöd av KASAM

Att arbeta med hälsofrämjande insatser för eleverna när du som lärare själv upplever stress och ohälsa är en tuff uppgift. Därför är det av stor vikt att du börjar med dig själv. Vi kommer diskutera vad du behöver för att må bra och vad som är friskfaktorer för läraren. Du får kunskap för hur du kan stärka din KASAM och därmed förebygga stress. Lär dig skilja på privat och professionell, att undvika den så kallade duktighetsfällan och hur gränssättning kan vara till godo.  

Om fortbildningen
Fortbildningen erbjuder såväl teori som praktiska övningar. Genom interaktiva föreläsningar får du fördjupad kunskap samt metoder, hands on verktyg och filmklipp som direkt kan användas i den egna undervisningen och möten med elever. Under korta workshops i smågrupper får du möjlighet att diskutera varje moment med övriga deltagare.  

Fortbildning i process för bästa effekt
Den här fortbildningen ger er en helhetsbild med fokus på friskfaktorer. Ni kan med fördel välja att lägga upp fortbildningen i process under flera dagar. Varje delmoment kan fördjupas under en hel- eller halvdag. Möjlighet att komplettera med handledning enskilt eller i grupp finns.

All forskning visar att elevers psykiska hälsa gagnas genom att de får kunskap om psykisk hälsa. Vill ni verkligen få effekt av er satsning ska ni därför även ge eleverna egen kunskap och verktyg. Kombinera fortbildning för lärarna med en elevföreläsning på samma tema.

ELEVFÖRELÄSNING

Vad är psykisk ohälsa och vad hör till livet?

Kunskap är en viktig pusselbit för skydd mot psykisk ohälsa. Genom den här föreläsningen kan ni rusta era elever inte bara för att ta sig välmående igenom skoltiden utan även för resten av livet. Barn och ungdomar behöver prata om sina tankar och funderingar. De behöver få svar på sina frågor men ofta tycker vuxensamhället att det är svårt och har inte sällan villfarelsen att vi inte ska väcka den björn som sover. Magdalena Berger har lång och gedigen erfarenhet av att prata med barn och ungdomar i alla åldrar och kan lägga upp föreläsningen så att den passar just er grupp elever och deras behov.

Under föreläsningen får eleverna lära sig mer om:

  • Vad psykisk ohälsa är och vad som är psykisk sjukdom
  • Vad som hör till livet och är naturliga reaktioner på en påfrestande livssituation
  • Hur vi hanterar psykisk ohälsa
  • Vad vi gör när vi får psykosomatiska reaktioner
  • Hur man pratar om själslig hälsa och vem man kan prata med

Målgrupp

Lärare i grund- och gymnasieskola

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti